Sắp xếp theo

Hải sản tươi sống - cam kết chất lượng

Có 2 lựa chọn
sống
1,790,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
575,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
450,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
180,000 đ / 1kg
sống
140,000 đ / Túi 20 con
sống
190,000 đ / Túi 30 con
sống
290,000 đ / Túi 50 con
Có 2 lựa chọn
sống
590,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
sống
750,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
sống
990,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)