Sắp xếp theo

Khuyến Mãi

Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
90,000 đ / 200g
Chuẩn Sashimi
tươi
1,180,000 đ / Miếng 2Kg
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
2,150,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
195,000 đ / 300g
sống
Chuẩn Sashimi
1,090,000 đ / 1Kg