Sắp xếp theo

Khuyến Mãi

tươi
590,000 đ / 1 Kg
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
1,590,000 đ / 1Kg
sống
1,650,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -23%
Có 3 lựa chọn
tươi
195,000 đ / 300g
sống
1,550,000 đ / 1Kg