Sắp xếp theo

Khuyến Mãi

Chuẩn Sashimi
tươi
590,000 đ / 1 Kg
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,390,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,990,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
195,000 đ / 300g
Chuẩn Sashimi
sống
1,190,000 đ / 1Kg