Sắp xếp theo

Khuyến Mãi Giá Sốc - Số Lượng Có Hạn

Sốt Ăn Kèm
sống
650,000 đ / 1Kg 790,000 đ -18%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
485,000 đ / 1kg 520,000 đ -7%
Sốt Ăn Kèm
sống
550,000 đ / 1Kg 630,000 đ -13%
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
950,000 đ / Size 4-5 con/kg 1,200,000 đ -21%
Có 3 lựa chọn
sống
3,980,000 đ / Con 2Kg 4,300,000 đ -7%
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
109,000 đ / Con 135,000 đ -19%
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
Chuẩn Sashimi
tươi
1,180,000 đ / Miếng 2Kg 1,240,000 đ -5%
Chuẩn Sashimi
tươi
2,460,000 đ / 6Kg 2,580,000 đ -5%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
195,000 đ / 300g 207,000 đ -6%
Có 4 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
117,000 đ / 300g 127,500 đ -8%
Có 5 lựa chọn
sống
990,000 đ / Kg (Size 0.9kg-1.3kg) 1,290,000 đ -23%
620,000 đ / 1Kg 645,000 đ -4%
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg) 690,000 đ -14%
160,000 đ / Phần
320,000 đ / Phần
690,000 đ / Phần
525,000 đ / Phần