Sắp xếp theo

NHÓM CÁC LOẠI HẢI SẢN SỐNG HẤP THƠM NGON

sống
740,000 đ / 1Kg
sống
290,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
590,000 đ / 1kg
sống
180,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
990,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
sống
1,250,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
490,000 đ / 1Kg (6-8con/kg)
850,000 đ / 1Kg
sống
95,000 đ / 1Kg