Sắp xếp theo

NHÓM HẢI SẢN ĂN SỐNG

170,000 đ / Túi 288g
340,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
1,450,000 đ / 1Kg
sống
140,000 đ / Túi 20 con
sống
190,000 đ / Túi 30 con
sống
290,000 đ / Túi 50 con