Sắp xếp theo

Nhóm hải sản sống

590,000 đ / 1Kg
sống
490,000 đ / 1Kg
sống
420,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
sống
140,000 đ / Túi 20 con
sống
190,000 đ / Túi 30 con
sống
290,000 đ / Túi 50 con
sống
325,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
490,000 đ / 1kg
sống
195,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
1,050,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
sống
1,390,000 đ / 1Kg
sống
450,000 đ / 1kg
sống
680,000 đ / 1Kg
sống
115,000 đ / 1Kg