Sắp xếp theo

Nhóm hải sản sống

sống
740,000 đ / 1Kg
sống
640,000 đ / 1Kg
sống
140,000 đ / Túi 20 con
sống
190,000 đ / Túi 30 con
sống
290,000 đ / Túi 50 con
sống
290,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
590,000 đ / 1kg
sống
180,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
990,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
sống
1,250,000 đ / 1Kg
sống
450,000 đ / 1kg
sống
550,000 đ / 1Kg
sống
95,000 đ / 1Kg