Sắp xếp theo

Nhóm sản phẩm tạo món sashimi ngon tuyệt

Chuẩn Sashimi
170,000 đ / Túi 288g
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
140,000 đ / Túi 20 con
sống
Sốt Ăn Kèm
190,000 đ / Túi 30 con
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
60,000 đ / Hộp 10 gói
29,000 đ / Tuýp
Có 2 lựa chọn
25,000 đ / Ớt Xanh (Chai)