Sắp xếp theo

Nhóm sản phẩm tạo món sashimi ngon tuyệt

170,000 đ / Túi 288g
340,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
1,450,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
sống
140,000 đ / Túi 20 con
sống
190,000 đ / Túi 30 con
sống
290,000 đ / Túi 50 con
60,000 đ / Hộp 10 gói
29,000 đ / Tuýp
Có 2 lựa chọn
25,000 đ / Ớt Xanh (Chai)