Sắp xếp theo

Phù Hợp Biếu Tặng

Sốt Ăn Kèm
sống
2,250,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
490,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,250,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
Sốt Ăn Kèm
570,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,800,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
850,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
340,000 đ / 1Kg