Sắp xếp theo

Phù Hợp Biếu Tặng

sống
Sốt Ăn Kèm
2,250,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)
Có 3 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
490,000 đ / 1Con ( ~500g) 575,000 đ -15%
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,800,000 đ / Size 700g-900g
sống
Sốt Ăn Kèm
1,290,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 1Kg