Sắp xếp theo

Phù Hợp Biếu Tặng

sống
Sốt Ăn Kèm
2,250,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)
Có 4 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
475,000 đ / 1Con ( ~500g) 525,000 đ -10%
Sốt Ăn Kèm
540,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,750,000 đ / Size 700g-900g
sống
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ / 1Kg 1,190,000 đ -17%
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 1Kg