Sắp xếp theo

Quà Tăng Tết Từ Hải Sản

Sốt Ăn Kèm
280,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1Kg
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
410,000 đ / 1Kg 430,000 đ -5%
Chuẩn Sashimi
tươi
1,180,000 đ / Miếng 2Kg 1,240,000 đ -5%
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg) 690,000 đ -14%
290,000 đ / 1Kg
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
235,000 đ / 0.5kg
Có 5 lựa chọn
sống
990,000 đ / Kg (Size 0.9kg-1.3kg) 1,290,000 đ -23%
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
119,000 đ / Con 135,000 đ -12%
Có 4 lựa chọn
sống
1,850,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -14%
sống
Sốt Ăn Kèm
2,250,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
2,050,000 đ / Size 700g-900g
Sốt Ăn Kèm
sống
1,790,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
790,000 đ / Size 4-5 con/kg 1,200,000 đ -34%