Sắp xếp theo

Quà Tăng Tết Từ Hải Sản

170,000 đ / Túi 907g
Có 2 lựa chọn
sống
1,590,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
575,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
sống
990,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
Có 2 lựa chọn
sống
1,590,000 đ / Size 1-1,6Kg (Cua Cái) 1,790,000 đ -11%
520,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
1,450,000 đ / 1Kg
1,490,000 đ / 1Kg
680,000 đ / 1Kg
550,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
590,000 đ / 1Kg
tươi
420,000 đ / 1Kg
sống
1,900,000 đ / 1Kg
850,000 đ / 1Kg
270,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
480,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
220,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
450,000 đ / 1kg