Sắp xếp theo

Quà Tăng Tết Từ Hải Sản

Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ / 1Kg 1,150,000 đ -14%
450,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
490,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
525,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
1,390,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
1,050,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ / 1Kg
tươi
Chuẩn Sashimi
420,000 đ / 1Kg
tươi
Chuẩn Sashimi
1,180,000 đ / Miếng 2Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
520,000 đ / 1Kg (6-8con/kg)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
480,000 đ / 1Kg
290,000 đ / 1Kg
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
180,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
470,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
490,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1kg
Có 3 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
490,000 đ / 1Con (~500g) 575,000 đ -15%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
2,550,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
2,250,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)
Sốt Ăn Kèm
sống
1,800,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,690,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
sống
Sốt Ăn Kèm
1,290,000 đ / 1Kg