Sắp xếp theo

Quà Tăng Tết Từ Hải Sản

Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
540,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
385,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
tươi
1,100,000 đ / Miếng 2Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
290,000 đ / 1Kg
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
235,000 đ / 0.5kg
Có 4 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,650,000 đ / COMBO 3 CON (Tổng 1,5kg) 1,725,000 đ -4%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
Có 4 lựa chọn
sống
1,490,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -31%
Sốt Ăn Kèm
sống
2,250,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,750,000 đ / Size 700g-900g
Sốt Ăn Kèm
sống
1,490,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
Sốt Ăn Kèm
sống
1,090,000 đ / 1Kg 1,190,000 đ -8%