Sắp xếp theo

Quà Tăng Tết Từ Hải Sản

270,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,590,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
1,150,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
1,050,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
sống
1,750,000 đ / 1Kg
520,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
1,450,000 đ / 1Kg
1,490,000 đ / 1Kg
650,000 đ / 1Kg
550,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
590,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
tươi
420,000 đ / 1Kg
sống
1,900,000 đ / 1Kg
850,000 đ / 1Kg
270,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
480,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
220,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg