Sắp xếp theo

Quà Tăng Tết Từ Hải Sản

75,000 đ / Khay 250gr
280,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
1,980,000 đ / Con 2Kg
650,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
290,000 đ / 1Kg
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Có 3 lựa chọn
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
Có 2 lựa chọn
320,000 đ / 1kg
220,000 đ / 1Kg
540,000 đ / 1Kg
tươi
Chuẩn Sashimi
1,260,000 đ / Miếng 2Kg
590,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
290,000 đ / 1Kg
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
245,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
tươi
490,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
tươi
590,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
sống
990,000 đ / Kg (Size 0.9kg-1.2kg) 1,290,000 đ -23%
Có 2 lựa chọn
sống
1,350,000 đ / 1Kg
Có 4 lựa chọn
sống
2,150,000 đ / 1Kg
2,250,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)
Có 2 lựa chọn
sống
1,950,000 đ / Size 700g-900g
1,620,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
Có 2 lựa chọn
sống
750,000 đ / Size 4-5 con/kg 1,200,000 đ -38%