Sắp xếp theo

SẢN PHẨM CÁ NGỪ

Có 2 lựa chọn
45,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
110,000 đ / 0,5Kg
Chuẩn Sashimi
350,000 đ / 1kg
119,000 đ / Túi 1Kg
Có 2 lựa chọn
45,000 đ / 0.5kg