Sắp xếp theo

HẢI SẢN HOT MÙA TẾT

990,000 đ / Combo 1,054,000 đ -6%
1,250,000 đ / Combo 1,337,000 đ -7%
Có 4 lựa chọn
sống
1,990,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -7%
Có 4 lựa chọn
sống
1,590,000 đ / COMBO 3 CON (Tổng 1,5kg) 1,725,000 đ -8%
450,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
450,000 đ / 1Kg (Sống)
350,000 đ / Combo
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
690,000 đ / 1Kg (Sống) 750,000 đ -8%
170,000 đ / Combo
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
229,500 đ / 300g
Sốt Ăn Kèm
sống
270,000 đ / 1Kg 290,000 đ -7%
Sốt Ăn Kèm
sống
590,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
1,290,000 đ / 1Kg 1,350,000 đ -4%
320,000 đ / Phần
Sốt Ăn Kèm
726,000 đ / Size 40-50 con/kg ( Túi 2.27kg)
Sốt Ăn Kèm
sống
420,000 đ / Size 35-40 con/Kg
360,000 đ / 1kg (40-50con)
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
450,000 đ / 1kg 520,000 đ -13%
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0.5kg
690,000 đ / Phần
Có 2 lựa chọn
sống
260,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
sống
290,000 đ / 1kg ( Sống)
Có 2 lựa chọn
sống
390,000 đ / 1kg (Sống)
850,000 đ / Combo
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,350,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
180,000 đ / 1Kg
325,000 đ / Combo
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
520,000 đ / 1kg
Có 4 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
147,000 đ / 300g
Sốt Ăn Kèm
sống
150,000 đ / 1Kg
245,000 đ / Combo
1,350,000 đ / 1kg ( size 450-600g)
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
650,000 đ / 1Kg 790,000 đ -18%
Sốt Ăn Kèm
sống
115,000 đ / 1Kg
220,000 đ / 1Kg
7,000 đ / Con
525,000 đ / Phần
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
sống
Sốt Ăn Kèm
150,000 đ / 1 Kg
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
tươi
1,380,000 đ / Miếng 2Kg
290,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1Kg
990,000 đ / Size 7-9 1,090,000 đ -9%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
790,000 đ / 1Kg
1,290,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
485,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
320,000 đ / 1kg