Sắp xếp theo

HẢI SẢN HOT MÙA TẾT

75,000 đ / Khay 250gr
Có 4 lựa chọn
sống
1,950,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -9%
Có 2 lựa chọn
sống
890,000 đ / Kg (Size 0.9kg-1.2kg) 990,000 đ -10%
450,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
450,000 đ / 1Kg (Sống)
350,000 đ / Combo
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
650,000 đ / 1Kg (Sống)
170,000 đ / Combo
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
177,000 đ / 300g 207,000 đ -14%
230,000 đ / 1Kg 350,000 đ -34%
Sốt Ăn Kèm
sống
550,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
750,000 đ / Size 4-5 con/kg 1,200,000 đ -38%
290,000 đ / Phần
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
410,000 đ / Size 35-40 con/Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
420,000 đ / 1Kg Sống 450,000 đ -7%
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0.5kg
620,000 đ / Phần
Có 2 lựa chọn
sống
260,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
sống
290,000 đ / 1kg ( Sống)
Có 2 lựa chọn
sống
350,000 đ / 1kg (Sống)
850,000 đ / Combo
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,350,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
200,000 đ / 1Kg
325,000 đ / Combo
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
490,000 đ / 1kg 520,000 đ -6%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
127,500 đ / 300g
Sốt Ăn Kèm
sống
150,000 đ / 1Kg
245,000 đ / Combo
sống
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ / 1Kg 790,000 đ -13%
Sốt Ăn Kèm
sống
125,000 đ / 1Kg
220,000 đ / 1Kg
7,000 đ / Con
475,000 đ / Phần
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
sống
Sốt Ăn Kèm
150,000 đ / 1 Kg
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
tươi
Chuẩn Sashimi
1,050,000 đ / Miếng 2Kg 1,240,000 đ -15%
290,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
sống
Sốt Ăn Kèm
750,000 đ / 1Kg 790,000 đ -5%
990,000 đ / 1Kg 1,290,000 đ -23%
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
tươi
Chuẩn Sashimi
2,280,000 đ / 6Kg 2,580,000 đ -12%
350,000 đ / 1kg