Sắp xếp theo

HẢI SẢN HOT MÙA TẾT

Có 4 lựa chọn
sống
1,890,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -12%
Có 5 lựa chọn
sống
990,000 đ / Kg (Size 0.9kg-1.3kg) 1,290,000 đ -23%
450,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
450,000 đ / 1Kg (Sống)
350,000 đ / Combo
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
745,000 đ / 1Kg (Sống)
170,000 đ / Combo
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
195,000 đ / 300g 207,000 đ -6%
Sốt Ăn Kèm
sống
320,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
550,000 đ / 1Kg 630,000 đ -13%
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
950,000 đ / Size 4-5 con/kg 1,200,000 đ -21%
320,000 đ / Phần
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
450,000 đ / Size 35-40 con/Kg
360,000 đ / 1kg (40-50con)
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
450,000 đ / 1kg 520,000 đ -13%
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0.5kg
690,000 đ / Phần
Có 2 lựa chọn
sống
260,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
sống
290,000 đ / 1kg ( Sống)
Có 2 lựa chọn
sống
390,000 đ / 1kg (Sống)
850,000 đ / Combo
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
109,000 đ / Con 135,000 đ -19%
Sốt Ăn Kèm
sống
200,000 đ / 1Kg
325,000 đ / Combo
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
485,000 đ / 1kg 520,000 đ -7%
Có 4 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
117,000 đ / 300g 127,500 đ -8%
Sốt Ăn Kèm
sống
150,000 đ / 1Kg
245,000 đ / Combo
Có 2 lựa chọn
sống
1,150,000 đ / 1kg ( size 450-600g)
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
650,000 đ / 1Kg 790,000 đ -18%
Sốt Ăn Kèm
sống
125,000 đ / 1Kg
220,000 đ / 1Kg
7,000 đ / Con
525,000 đ / Phần
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
sống
Sốt Ăn Kèm
150,000 đ / 1 Kg
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
tươi
1,180,000 đ / Miếng 2Kg 1,240,000 đ -5%
290,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg) 690,000 đ -14%
1,290,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
Chuẩn Sashimi
tươi
2,460,000 đ / 6Kg 2,580,000 đ -5%
350,000 đ / 1kg