Sắp xếp theo

Sản phẩm mới

Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1Kg 390,000 đ -26%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
195,000 đ / 300g
175,000 đ / Khay 250g
Sốt Ăn Kèm
sống
850,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
160,000 đ / Khay 20 miếng