Sắp xếp theo

Sản phẩm mới

sống
1,090,000 đ / Size 7-9
Có 4 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
117,000 đ / 300g
Có 3 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
177,000 đ / 300g
175,000 đ / Khay 250g
sống
Sốt Ăn Kèm
790,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
990,000 đ / Size 5-6
Chuẩn Sashimi
160,000 đ / Khay 20 miếng
sống
Sốt Ăn Kèm
150,000 đ / 1 Kg
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg