Sắp xếp theo

Sản phẩm mới

sống
1,050,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
tươi
195,000 đ / 300g
175,000 đ / Khay 250g
sống
890,000 đ
sống
550,000 đ / 1kg 670,000 đ -18%
sống
1,350,000 đ / 1Kg
160,000 đ / Khay
sống
220,000 đ / 1 Kg
270,000 đ / 1Kg