Sắp xếp theo

Sản phẩm mới

Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
90,000 đ / 200g
Có 4 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
195,000 đ / 300g
175,000 đ / Khay 250g
Có 4 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
749,000 đ / 1Kg (Mua 3 Con trở lên) 890,000 đ -16%
Chuẩn Sashimi
160,000 đ / Khay 20 miếng
sống
Sốt Ăn Kèm
129,000 đ / 1 Kg
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg