Sắp xếp theo

Sản phẩm mới

Có 3 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
195,000 đ / 300g
175,000 đ / Khay 250g
Sốt Ăn Kèm
sống
1,150,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
160,000 đ / Khay 20 miếng
sống
145,000 đ / 1 Kg
270,000 đ / 1Kg