Sắp xếp theo

Sashimi Hải Sản Tại Nhà

Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Chuẩn Sashimi
350,000 đ / 1kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
177,000 đ / 300g 207,000 đ -14%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,350,000 đ / 1Kg
990,000 đ / 1Kg 1,290,000 đ -23%
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
140,000 đ / Túi 20 con
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
sống
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ / 1Kg 790,000 đ -13%
tươi
Chuẩn Sashimi
1,050,000 đ / Miếng 2Kg 1,240,000 đ -15%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
127,500 đ / 300g
Chuẩn Sashimi
260,000 đ / Khay 200g
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
Chuẩn Sashimi
170,000 đ / Túi 288g
tươi
Chuẩn Sashimi
2,280,000 đ / 6Kg 2,580,000 đ -12%
sống
Sốt Ăn Kèm
190,000 đ / Túi 30 con
7,000 đ / Con
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
65,000 đ / Hủ 50g
29,000 đ / Tuýp
60,000 đ / Hộp 10 gói
480,000 đ / Túi 750gr
150,000 đ / Chai
89,000 đ
30,000 đ / Phần
20,000 đ / Phần
65,000 đ
Có 2 lựa chọn
sống
890,000 đ / Kg (Size 0.9kg-1.2kg) 990,000 đ -10%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,950,000 đ / Size 700g-900g
Sốt Ăn Kèm
sống
1,620,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
2,250,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)