Sắp xếp theo

Sashimi Hải Sản Tại Nhà

Có 3 lựa chọn
tươi
195,000 đ / 300g
tươi
590,000 đ / 1 Kg
240,000 đ / Khay 200g
160,000 đ / Khay
Có 3 lựa chọn
1,450,000 đ / 1Kg
sống
1,750,000 đ / 1Kg
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
1,590,000 đ / 1Kg
750,000 đ / 1Kg
tươi
420,000 đ / 1Kg
340,000 đ / 1Kg
170,000 đ / Túi 288g
520,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
sống
140,000 đ / Túi 20 con
sống
190,000 đ / Túi 30 con
sống
7,000 đ / Con
sống
290,000 đ / Túi 50 con
Có 3 lựa chọn
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
150,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
65,000 đ / Hủ 50g
sống
450,000 đ / 1kg
sống
2,600,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)
sống
1,690,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
Có 2 lựa chọn
1,050,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
29,000 đ / Tuýp
60,000 đ / Hộp 10 gói
480,000 đ / Túi 750gr
150,000 đ / Chai
89,000 đ
30,000 đ
20,000 đ
65,000 đ