Sắp xếp theo

Sashimi Hải Sản Tại Nhà

Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Chuẩn Sashimi
350,000 đ / 1kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
195,000 đ / 300g 207,000 đ -6%
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
109,000 đ / Con 135,000 đ -19%
1,290,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
140,000 đ / Túi 20 con
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Sốt Ăn Kèm
sống
650,000 đ / 1Kg 790,000 đ -18%
tươi
Chuẩn Sashimi
1,180,000 đ / Miếng 2Kg 1,240,000 đ -5%
Có 4 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
117,000 đ / 300g 127,500 đ -8%
Chuẩn Sashimi
260,000 đ / Khay 200g
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
Chuẩn Sashimi
170,000 đ / Túi 288g
Chuẩn Sashimi
tươi
2,460,000 đ / 6Kg 2,580,000 đ -5%
sống
Sốt Ăn Kèm
190,000 đ / Túi 30 con
7,000 đ / Con
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
65,000 đ / Hủ 50g
29,000 đ / Tuýp
60,000 đ / Hộp 10 gói
480,000 đ / Túi 750gr
150,000 đ / Chai
89,000 đ
30,000 đ / Phần
20,000 đ / Phần
65,000 đ
Có 5 lựa chọn
sống
990,000 đ / Kg (Size 0.9kg-1.3kg) 1,290,000 đ -23%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
2,050,000 đ / Size 700g-900g
Sốt Ăn Kèm
sống
1,790,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
Sốt Ăn Kèm
sống
2,250,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)