Sắp xếp theo

Sashimi Hải Sản Tại Nhà

Có 4 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
195,000 đ / 300g
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
sống
Chuẩn Sashimi
1,090,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
140,000 đ / Túi 20 con
Có 2 lựa chọn
375,000 đ / 500gr
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Chuẩn Sashimi
350,000 đ / 1kg
sống
Sốt Ăn Kèm
750,000 đ / 1Kg
tươi
Chuẩn Sashimi
1,180,000 đ / Miếng 2Kg
Chuẩn Sashimi
160,000 đ / Khay 20 miếng
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
90,000 đ / 200g
Chuẩn Sashimi
240,000 đ / Khay 200g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
470,000 đ / 1kg (Sống)
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
Chuẩn Sashimi
170,000 đ / Túi 288g
Có 4 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
2,100,000 đ / 5Kg
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
190,000 đ / Túi 30 con
sống
Sốt Ăn Kèm
7,000 đ / Con
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
65,000 đ / Hủ 50g
29,000 đ / Tuýp
60,000 đ / Hộp 10 gói
480,000 đ / Túi 750gr
150,000 đ / Chai
89,000 đ
30,000 đ / Phần
20,000 đ / Phần
65,000 đ
Có 4 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
475,000 đ / 1Con ( ~500g) 525,000 đ -10%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,750,000 đ / Size 700g-900g
Sốt Ăn Kèm
sống
1,490,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
sống
Sốt Ăn Kèm
2,250,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)