Sắp xếp theo

Sashimi Hải Sản Tại Nhà

Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,390,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
195,000 đ / 300g
Chuẩn Sashimi
160,000 đ / Khay 20 miếng
Chuẩn Sashimi
sống
990,000 đ / 1Kg 1,190,000 đ -17%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
1,450,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
240,000 đ / Khay 200g
Chuẩn Sashimi
tươi
1,180,000 đ / Miếng 2Kg
Chuẩn Sashimi
tươi
420,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
340,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
170,000 đ / Túi 288g
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
140,000 đ / Túi 20 con
Sốt Ăn Kèm
sống
190,000 đ / Túi 30 con
Sốt Ăn Kèm
sống
7,000 đ / Con
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
65,000 đ / Hủ 50g
29,000 đ / Tuýp
60,000 đ / Hộp 10 gói
480,000 đ / Túi 750gr
150,000 đ / Chai
89,000 đ
30,000 đ / Phần
20,000 đ / Phần
65,000 đ
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,250,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
Sốt Ăn Kèm
sống
1,800,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,690,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
Sốt Ăn Kèm
sống
2,250,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)