Sắp xếp theo

Sò điệp

Có 2 lựa chọn
320,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
480,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
1,450,000 đ / 1Kg