Sắp xếp theo

Sò điệp

Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg