Sắp xếp theo

Sò điệp

Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
1,390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
480,000 đ / 1Kg