Sắp xếp theo

Sò điệp Nhật

Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
690,000 đ / 1Kg 790,000 đ -13%