Sắp xếp theo

Sò Điệp Nhật - Việt Nam

Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg 750,000 đ -13%
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 525,000 đ -10%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
480,000 đ / 1Kg