Sắp xếp theo

Sò Điệp Nhật - Việt Nam

220,000 đ / 1Kg
650,000 đ / 1Kg 790,000 đ -18%
Có 2 lựa chọn
320,000 đ / 1kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Có 2 lựa chọn
480,000 đ / 1Kg
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)