Sắp xếp theo

Sò Điệp Việt Nam - Sò Điệp Nhật

Sốt Ăn Kèm
sống
750,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
1,090,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
140,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
1,450,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
480,000 đ / 1Kg