Sắp xếp theo

Sò Điệp Nhật - Việt Nam

Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg 750,000 đ -13%
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
1,050,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
1,390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
480,000 đ / 1Kg