Sắp xếp theo

Tôm Hùm Canada (Tôm Alaska)

Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,250,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg