Sắp xếp theo

Hải Sản Bán Chạy

Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
490,000 đ / 1Con (~500g) 575,000 đ -15%
Có 2 lựa chọn
tươi
180,000 đ / 1kg
sống
Chuẩn Sashimi
790,000 đ / 1Kg 1,190,000 đ -34%
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
525,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
550,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ / 1Kg 1,150,000 đ -14%
sống
Sốt Ăn Kèm
190,000 đ / Túi 30 con
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
520,000 đ / 1kg
390,000 đ / 1Kg
290,000 đ / 1Kg
sống
145,000 đ / 1 Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,800,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
195,000 đ / 300g
sống
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg 750,000 đ -13%
Sốt Ăn Kèm
sống
2,550,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
890,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
115,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
175,000 đ / Khay 250g
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
1,050,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
sống
180,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
160,000 đ / Khay 20 miếng
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
726,000 đ / Túi 2.27kg
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
520,000 đ / 1Kg (6-8con/kg)
sống
Sốt Ăn Kèm
250,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
99,000 đ / 300g
Chuẩn Sashimi
tươi
1,180,000 đ / Miếng 2Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
490,000 đ / 1kg
200,000 đ / 1kg
119,000 đ / Túi 1Kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
250,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
720,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
270,000 đ / 1kg
190,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Chuẩn Sashimi
240,000 đ / Khay 200g
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
620,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
170,000 đ / Túi 288g
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
470,000 đ / 1kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
1,390,000 đ / 1Kg