Sắp xếp theo

Hải Sản Bán Chạy

Sốt Ăn Kèm
sống
1,090,000 đ / 1Kg 1,190,000 đ -8%
sống
450,000 đ / 1kg
sống
Sốt Ăn Kèm
350,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0.5kg
Có 4 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / COMBO 3 CON ( size 500gr) 1,575,000 đ -18%
sống
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1Kg
295,000 đ / Hộp 400gr
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1Kg (5-7con/kg)
sống
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
2,150,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
129,000 đ / 1 Kg
520,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1kg
sống
Chuẩn Sashimi
1,090,000 đ / 1Kg
160,000 đ / Khay 150g
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1kg
sống
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg 750,000 đ -13%
sống
Sốt Ăn Kèm
550,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
195,000 đ / 300g
Có 2 lựa chọn
120,000 đ / 500gr
Sốt Ăn Kèm
sống
890,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
520,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
sống
115,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
190,000 đ / Túi 30 con
390,000 đ / 1Kg
290,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,800,000 đ / Size 700g-900g
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
175,000 đ / Khay 250g
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
145,000 đ / 0.5Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 525,000 đ -10%
Sốt Ăn Kèm
sống
180,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
160,000 đ / Khay 20 miếng
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
99,000 đ / 300g
Chuẩn Sashimi
tươi
1,180,000 đ / Miếng 2Kg
Sốt Ăn Kèm
570,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
119,000 đ / Túi 1Kg
Có 2 lựa chọn
45,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
125,000 đ / 0.5kg
Sốt Ăn Kèm
750,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
270,000 đ / 1kg
190,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Chuẩn Sashimi
240,000 đ / Khay 200g
Sốt Ăn Kèm
sống
650,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
170,000 đ / Túi 288g
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
235,000 đ / 0.5kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg