Sắp xếp theo

Hải Sản Bán Chạy

75,000 đ / Hủ 150gram
Có 3 lựa chọn
sống
1,850,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -14%
Có 2 lựa chọn
new
80,000 đ / 0.5
85,000 đ / 1Kg 120,000 đ -29%
75,000 đ / Khay 250gr
280,000 đ / 1Kg
520,000 đ / 1Kg
Có 4 lựa chọn
sống
1,850,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -14%
950,000 đ / Kg (Size 0.9kg - 3kg/con) 1,290,000 đ -26%
Có 3 lựa chọn
sống
450,000 đ / 1Kg Sống
Có 2 lựa chọn
sống
650,000 đ / 1Kg (Sống)
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
75,000 đ / 0.5kg 90,000 đ -17%
Có 2 lựa chọn
sống
790,000 đ / Size 4-5 con/kg 1,200,000 đ -34%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
177,000 đ / 300g 207,000 đ -14%
Có 2 lựa chọn
145,000 đ / 500g 165,000 đ -12%
Có 2 lựa chọn
sống
280,000 đ / 1kg (Sống)
590,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
280,000 đ / 1Kg 350,000 đ -20%
Có 2 lựa chọn
99,000 đ / Không Trứng 115,000 đ -14%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
105,000 đ / 250g 112,500 đ -7%
Có 2 lựa chọn
sống
295,000 đ / 1kg ( Sống)
Có 2 lựa chọn
290,000 đ / 1kg
420,000 đ / 1Kg
520,000 đ / 1Kg
790,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
420,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 3 lựa chọn
tươi
990,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
18,000 đ / 1 Bộ ~700g 28,000 đ -36%
49,000 đ / Con
Có 2 lựa chọn
tươi
40,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
sống
550,000 đ / 1kg
890,000 đ / Hộp 2kg 1,200,000 đ -26%
390,000 đ / Size lớn 6-10 con/kg 490,000 đ -20%
250,000 đ / 1kg (45-55con) 360,000 đ -31%
990,000 đ / 1Kg 1,290,000 đ -23%
Có 3 lựa chọn
sống
65,000 đ / 1 con(Size 16-18)
Có 2 lựa chọn
sống
420,000 đ / 1kg (Sống)
130,000 đ / 1 Kg
790,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
650,000 đ / 1Kg 790,000 đ -18%
650,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
130,000 đ / 500gr
85,000 đ / 1Kg 125,000 đ -32%
220,000 đ / 1Kg
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
Có 2 lựa chọn
990,000 đ / 1Kg
130,000 đ / Túi 30 con 190,000 đ -32%
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
1,750,000 đ / Size 700g-900g 1,950,000 đ -10%
390,000 đ / 1Kg
320,000 đ / 1Kg
175,000 đ / Khay 250g
Có 2 lựa chọn
170,000 đ / 0.5Kg
Có 2 lựa chọn
320,000 đ / 1kg
300,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
110,000 đ / 0.5Kg
tươi
Chuẩn Sashimi
1,120,000 đ / Miếng 2Kg 1,300,000 đ -14%
540,000 đ / 1Kg
200,000 đ / Túi 50 con 290,000 đ -31%
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
590,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
tươi
490,000 đ / 1kg
119,000 đ / Túi 1Kg
90,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
290,000 đ / 1kg 330,000 đ -12%
Có 2 lựa chọn
420,000 đ / 1kg
850,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
270,000 đ / 1kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Chuẩn Sashimi
260,000 đ / Khay 200g
Chuẩn Sashimi
170,000 đ / Túi 288g
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
245,000 đ / 0.5kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)