Sắp xếp theo

Hải Sản Bán Chạy

Sốt Ăn Kèm
280,000 đ / 1Kg
375,000 đ / 1Kg 470,000 đ -20%
Có 4 lựa chọn
sống
1,990,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -7%
Có 4 lựa chọn
sống
1,590,000 đ / COMBO 3 CON (Tổng 1,5kg) 1,725,000 đ -8%
Sốt Ăn Kèm
sống
150,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
450,000 đ / 1kg 520,000 đ -13%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
790,000 đ / 1Kg (Sống)
Sốt Ăn Kèm
sống
180,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0.5kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,350,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,750,000 đ / Size >200 gram
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
229,500 đ / 300g
Có 2 lựa chọn
165,000 đ / 500g
Có 2 lựa chọn
sống
390,000 đ / 1kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
990,000 đ / Size 7-9 1,090,000 đ -9%
Có 2 lựa chọn
115,000 đ / Không Trứng
Có 4 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
147,000 đ / 300g
Có 2 lựa chọn
sống
290,000 đ / 1kg ( Sống)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1kg
1,350,000 đ / 1kg ( size 450-600g)
Sốt Ăn Kèm
sống
650,000 đ / 1Kg
690,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
450,000 đ / 1Kg (Sống)
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
726,000 đ / Size 40-50 con/kg ( Túi 2.27kg)
Có 2 lựa chọn
15,000 đ / 1 Bộ 600-800g 30,000 đ -50%
Có 2 lựa chọn
tươi
40,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
520,000 đ / 1kg
sống
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1Kg
360,000 đ / 1kg (40-50con)
1,290,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,350,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
150,000 đ / 1 Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
790,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg 790,000 đ -18%
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
130,000 đ / 500gr
Sốt Ăn Kèm
sống
115,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
sống
Sốt Ăn Kèm
190,000 đ / Túi 30 con
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,750,000 đ / Size 700g-900g
390,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
175,000 đ / Khay 250g
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
Chuẩn Sashimi
160,000 đ / Khay 20 miếng
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
tươi
1,380,000 đ / Miếng 2Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
119,000 đ / Túi 1Kg
Có 2 lựa chọn
45,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
350,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
850,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
270,000 đ / 1kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Chuẩn Sashimi
260,000 đ / Khay 200g
Chuẩn Sashimi
170,000 đ / Túi 288g
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
235,000 đ / 0.5kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg