Sắp xếp theo

Hải Sản Bán Chạy

Có 4 lựa chọn
sống
1,490,000 đ / 1Kg 1,650,000 đ -10%
Có 4 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
495,000 đ / 1Con ( ~500g) 575,000 đ -14%
Sốt Ăn Kèm
sống
150,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,690,000 đ / Size >200 gram
Có 2 lựa chọn
sống
790,000 đ / Size 5-6 990,000 đ -20%
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1kg 520,000 đ -19%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
650,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
180,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0.5kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
179,700 đ / 300g 195,000 đ -8%
Có 2 lựa chọn
165,000 đ / 500g
470,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
390,000 đ / 1kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
sống
Sốt Ăn Kèm
240,000 đ / 1Kg
990,000 đ / Size 7-9 1,090,000 đ -9%
Có 2 lựa chọn
115,000 đ / Không Trứng
Có 4 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
110,700 đ / 300g 117,000 đ -5%
Có 2 lựa chọn
sống
290,000 đ / 1kg ( Sống)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
sống
490,000 đ / 1Kg 550,000 đ -11%
690,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1Kg (Sống)
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
726,000 đ / Size 40-50 con/kg ( Túi 2.27kg)
Có 2 lựa chọn
30,000 đ / 1 Bộ 600-800g
Có 2 lựa chọn
tươi
40,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
520,000 đ / 1kg
360,000 đ / 1kg (40-50con)
890,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
150,000 đ / 1 Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
790,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
790,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
120,000 đ / 500gr
Sốt Ăn Kèm
sống
115,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
190,000 đ / Túi 30 con
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,750,000 đ / Size 700g-900g
390,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
175,000 đ / Khay 250g
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
145,000 đ / 0.5Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
Chuẩn Sashimi
160,000 đ / Khay 20 miếng
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
tươi
Chuẩn Sashimi
1,038,000 đ / Miếng 2Kg 1,100,000 đ -6%
Sốt Ăn Kèm
540,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
119,000 đ / Túi 1Kg
450,000 đ
Có 2 lựa chọn
45,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
139,000 đ / Hủ 50g 150,000 đ -7%
295,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
270,000 đ / 1kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Chuẩn Sashimi
240,000 đ / Khay 200g
Chuẩn Sashimi
170,000 đ / Túi 288g
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
235,000 đ / 0.5kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg