Sắp xếp theo

Hải Sản Bán Chạy

Có 3 lựa chọn
590,000 đ / Tươi Size >500g
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
550,000 đ / 1kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
195,000 đ / 300g
Sốt Ăn Kèm
sống
1,990,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
850,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
1,590,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ / 1Kg 1,150,000 đ -14%
Sốt Ăn Kèm
sống
115,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
270,000 đ / 1Kg
sống
890,000 đ / Size 500g -2Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
590,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
180,000 đ / 1kg
175,000 đ / Khay 250g
Chuẩn Sashimi
sống
1,190,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
2,500,000 đ / Size 9-12 con
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
145,000 đ / 0.5Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
750,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
sống
290,000 đ / 1 Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
1,090,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
sống
220,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
160,000 đ / Khay 20 miếng
390,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,390,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
525,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
726,000 đ / Túi 2.27kg
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
520,000 đ / 1Kg (6-8con/kg)
Sốt Ăn Kèm
sống
320,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
tươi
590,000 đ / 1 Kg
Sốt Ăn Kèm
570,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
sống
190,000 đ / Túi 30 con
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
490,000 đ / 1kg
200,000 đ / 1kg
119,000 đ / Túi 1Kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
250,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
680,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
850,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
140,000 đ / 1kg
190,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1kg
Chuẩn Sashimi
240,000 đ / Khay 200g
Sốt Ăn Kèm
sống
1,390,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
590,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
170,000 đ / Túi 288g
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
470,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,800,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
1,450,000 đ / 1Kg