Sắp xếp theo

Hải Sản Bán Chạy

Có 2 lựa chọn
sống
1,590,000 đ / Size 1-1,6Kg (Cua Cái) 1,790,000 đ -11%
Có 2 lựa chọn
sống
990,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
sống
160,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
1,590,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
320,000 đ / 1kg
270,000 đ / 1Kg
170,000 đ / Túi 907g
320,000 đ / 1Kg
sống
420,000 đ / 1Kg
sống
420,000 đ / 1Kg
sống
420,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
180,000 đ / 1kg
470,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
260,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
250,000 đ / 1Kg(15-20con)
Có 2 lựa chọn
sống
590,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
520,000 đ / 1Kg (6-8con/kg)
sống
250,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
tươi
195,000 đ / 300g
tươi
590,000 đ / 1 Kg
1,490,000 đ / 1Kg
sống
290,000 đ / Túi 50 con
750,000 đ / 1Kg
sống
190,000 đ / Túi 30 con
550,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
450,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
200,000 đ / 1kg
sống
650,000 đ / 1Kg
sống
95,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
290,000 đ / 1kg
185,000 đ / Khay 250g
Có 2 lựa chọn
150,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
250,000 đ / 1kg
sống
740,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
420,000 đ / 1kg
850,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
290,000 đ / 1kg
190,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / Hủ 50g
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
620,000 đ / 1kg
270,000 đ / 1Kg
sống
1,250,000 đ / 1Kg
sống
640,000 đ / 1Kg
170,000 đ / Túi 288g
680,000 đ / 1Kg
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
470,000 đ / 1kg
sống
1,900,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
1,450,000 đ / 1Kg