Sắp xếp theo

Hải Sản Bán Chạy

sống
1,590,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
470,000 đ / 1kg
sống
420,000 đ / 1Kg
sống
1,650,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -23%
Có 2 lựa chọn
sống
1,090,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
sống
235,000 đ / 1 Kg
sống
195,000 đ / 1Kg
sống
420,000 đ / 1Kg
sống
1,150,000 đ / 1Kg
1,490,000 đ / 1Kg
690,000 đ / 1Kg
sống
1,550,000 đ / 1Kg
85,000 đ / 1 con
Có 2 lựa chọn
sống
1,590,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
320,000 đ / 1kg
270,000 đ / 1Kg
170,000 đ / Túi 907g
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
180,000 đ / 1kg
470,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
250,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
250,000 đ / 1Kg(15-20con)
Có 2 lựa chọn
520,000 đ / 1Kg (6-8con/kg)
sống
320,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
tươi
195,000 đ / 300g
tươi
590,000 đ / 1 Kg
320,000 đ / 1Kg
sống
290,000 đ / Túi 50 con
750,000 đ / 1Kg
sống
190,000 đ / Túi 30 con
200,000 đ / 1kg
sống
650,000 đ / 1Kg
sống
95,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
290,000 đ / 1kg
175,000 đ / Khay 250g
Có 2 lựa chọn
150,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
250,000 đ / 1kg
sống
590,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
420,000 đ / 1kg
850,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
290,000 đ / 1kg
190,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
90,000 đ / Hủ 50g
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
590,000 đ / 1kg
sống
1,350,000 đ / 1Kg
sống
490,000 đ / 1Kg
170,000 đ / Túi 288g
680,000 đ / 1Kg
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
470,000 đ / 1kg
sống
1,900,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
1,450,000 đ / 1Kg