Sắp xếp theo

Hải Sản Bán Chạy

sống
1,750,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
550,000 đ / 1kg
sống
450,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
1,050,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
145,000 đ / 0.5Kg
sống
790,000 đ / 1Kg
220,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
sống
1,200,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
1,090,000 đ / 1kg
sống
195,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
160,000 đ / Khay 20 miếng
1,490,000 đ / 1Kg
590,000 đ / 1Kg 690,000 đ -14%
Chuẩn Sashimi
sống
1,750,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,590,000 đ / 1Kg
525,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
320,000 đ / 1kg
270,000 đ / 1Kg
726,000 đ / Túi 2.27kg
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
520,000 đ / 1Kg (6-8con/kg)
sống
325,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
95,460 đ / 300g 111,000 đ -14%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
195,000 đ / 300g
Chuẩn Sashimi
tươi
590,000 đ / 1 Kg
550,000 đ / 1Kg
sống
290,000 đ / Túi 50 con
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
sống
190,000 đ / Túi 30 con
200,000 đ / 1kg
450,000 đ / 1Kg
119,000 đ / Túi 1Kg
sống
115,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
290,000 đ / 1kg
175,000 đ / Khay 250g
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
250,000 đ / 1kg
620,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
420,000 đ / 1kg
850,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
290,000 đ / 1kg
190,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
540,000 đ / 1kg 590,000 đ -8%
Chuẩn Sashimi
240,000 đ / Khay 200g
sống
1,390,000 đ / 1Kg
sống
550,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
170,000 đ / Túi 288g
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
470,000 đ / 1kg
sống
1,900,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
1,450,000 đ / 1Kg