top bar
1900 0098

(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)

2h delivery

Đăng nhậpTài khoản
gio hang0

Giỏ hàng của bạn vẫn chưa có sản phẩm nào.

CHẠY ĐUA ĐƠN HÀNG MÙA TẾT

THỜI GIAN DIỄN RA: 23/12/2019 - 19/01/2020

ĐƠN HÀNG CÓ GIÁ TRỊ CAO NHẤT

TẶNG VOUCHER MUA HÀNG TRỊ GIÁ 5,000,000Đ

GIẢI NHẤT 5,000,000Đ
HD124xxx 0703xxx479 34,035,000Đ
GIẢI NHÌ 3,000,000Đ
HD123xxx 0918xxx267 28,350,000Đ
GIẢI BA 1,000,000Đ
HD128xxx 0938xxx627 20,979,000Đ

TÀI KHOẢN PHÁT SINH NHIỀU ĐƠN HÀNG NHẤT

TẶNG VOUCHER MUA HÀNG TRỊ GIÁ 3,000,000Đ

GIẢI NHẤT 3,000,000Đ
KH047xxx 0919xxx811 25 ĐƠN
GIẢI NHÌ 2,000,000Đ
KH038xxx 0337xxx237 16 ĐƠN
GIẢI BA 1,000,000Đ
KH048xxx 0389xxx369 13 ĐƠN

Thời Gian Update: 24:00 19/01/2020

HẢI SẢN HOT MÙA TẾT

1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)