Tìm kiếm
Có 3 lựa chọn
sống
525,000 đ / 1 Con 575,000 đ -9%
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
490,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
990,000 đ / Kg (Size 0.9kg-1.2kg) 1,290,000 đ -23%