Tìm kiếm
1,620,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
2,250,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)
Có 2 lựa chọn
sống
1,950,000 đ / Size 700g-900g
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)