Tìm kiếm
590,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
Có 2 lựa chọn
sống
790,000 đ / Size 4-5 con/kg 1,200,000 đ -34%
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)