HẢI SẢN BÁN CHẠY >> Xem thêm
Ready To Eat/Cook >> Xem thêm
395,000 đ / Hộp
495,000 đ / Hộp
595,000 đ / Hộp
25,000 đ / Chai 300ml
25,000 đ / Chai 300ml
Ngao - Sò - Ốc >> Xem thêm
Có 3 lựa chọn
sống
420,000 đ / 1Kg Sống 450,000 đ -7%
210,000 đ / 1Kg
85,000 đ / 1Kg 125,000 đ -32%
Có 2 lựa chọn
390,000 đ / 1Kg 420,000 đ -7%
65,000 đ / 1 Kg 99,000 đ -34%
99,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
sống
65,000 đ / 1 con(Size 15-17)
Có 2 lựa chọn
tươi
75,000 đ / 0.5kg 90,000 đ -17%
620,000 đ / 1Kg 790,000 đ -22%
990,000 đ / 1Kg 1,290,000 đ -23%
Các Loại Tôm Ngon >> Xem thêm
Có 2 lựa chọn
sống
750,000 đ / Size 4-5 con/kg 990,000 đ -24%
Có 2 lựa chọn
sống
420,000 đ / Sống
950,000 đ / Kg (Size 0.9kg - 3kg/con) 1,290,000 đ -26%
Có 2 lựa chọn
sống
420,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 3 lựa chọn
sống
375,000 đ / Con 500g 525,000 đ -29%
550,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
690,000 đ / 1Kg 750,000 đ -8%
Có 2 lựa chọn
140,000 đ / 0.5kg
209,000 đ / Hộp 250gr
Có 2 lựa chọn
sống
1,750,000 đ / Size 700g-900g 1,950,000 đ -10%
Cua, ghẹ >> Xem thêm
Có 2 lựa chọn
sống
590,000 đ / 1Kg (Sống) 650,000 đ -9%
470,000 đ / 1Kg 520,000 đ -10%
650,000 đ / 1Kg
1,250,000 đ / 1kg ( size 600-900g)
Có 4 lựa chọn
sống
1,950,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -9%
1,390,000 đ / 1Kg
175,000 đ / Khay 250g
540,000 đ / 1Kg
Sushi_Sashimi All >> Xem thêm
620,000 đ / Phần 680,000 đ -9%
285,000 đ / Phần 320,000 đ -11%
470,000 đ / Phần 520,000 đ -10%
145,000 đ / Phần 160,000 đ -9%
790,000 đ / Phần 820,000 đ -4%
350,000 đ / Combo
350,000 đ / Combo
990,000 đ / Combo
850,000 đ / Combo
450,000 đ / Combo
Gia Vị - Sốt >> Xem thêm
25,000 đ / Chai 300ml
25,000 đ / Chai 300ml
49,000 đ / Túi 150g
35,000 đ / Túi 150g
39,000 đ / Túi 200g
10,000 đ / Hủ 75g
12,000 đ / Hủ 75g
10,000 đ / Hũ 42 gram
39,000 đ / Túi 200g
45,000 đ / Túi 300g
Sản phẩm đã xem
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)