Sắp xếp theo

Ngao - Sò - Ốc

160,000 đ / Khay
270,000 đ / 1Kg
sống
220,000 đ / 1 Kg
Có 2 lựa chọn
sống
1,590,000 đ / 1Kg
sống
195,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
490,000 đ / 1kg
270,000 đ / 1Kg
170,000 đ / Túi 907g
Có 2 lựa chọn
1,150,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
290,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
sống
590,000 đ / 1kg
525,000 đ / 1Kg
sống
680,000 đ / 1Kg
sống
325,000 đ / 1Kg
sống
290,000 đ / Túi 50 con
sống
190,000 đ / Túi 30 con
Có 3 lựa chọn
sống
140,000 đ / Túi 20 con
sống
7,000 đ / Con
320,000 đ / 1Kg
220,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
1,450,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
1,090,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
320,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
480,000 đ / 1Kg
sống
1,750,000 đ / 1Kg
240,000 đ / Khay 200g
sống
115,000 đ / 1Kg