Sắp xếp theo

Ngao - Sò - Ốc

Có 3 lựa chọn
sống
420,000 đ / 1Kg Sống 450,000 đ -7%
210,000 đ / 1Kg
85,000 đ / 1Kg 125,000 đ -32%
Có 2 lựa chọn
390,000 đ / 1Kg 420,000 đ -7%
65,000 đ / 1 Kg 99,000 đ -34%
99,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
sống
65,000 đ / 1 con(Size 15-17)
Có 2 lựa chọn
tươi
75,000 đ / 0.5kg 90,000 đ -17%
620,000 đ / 1Kg 790,000 đ -22%
990,000 đ / 1Kg 1,290,000 đ -23%
220,000 đ / 1Kg
350,000 đ / 1Kg 420,000 đ -17%
Có 2 lựa chọn
sống
550,000 đ / 1kg
160,000 đ / Túi 30 con 190,000 đ -16%
Có 2 lựa chọn
990,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
450,000 đ / 1Kg 480,000 đ -6%
250,000 đ / Túi 50 con 290,000 đ -14%
6,000 đ / Con 7,000 đ -14%
285,000 đ / 1Kg 300,000 đ -5%
150,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
260,000 đ / Khay 200g
280,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
320,000 đ / 1kg
120,000 đ / Túi 20 con 140,000 đ -14%
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
230,000 đ / 1kg
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
190,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Có 2 lựa chọn
280,000 đ / 1kg 320,000 đ -13%
450,000 đ / Size lớn 6-10 con/kg 490,000 đ -8%
89,000 đ / 1Kg
250,000 đ / 1kg 360,000 đ -31%
290,000 đ / 1Kg
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)