Sắp xếp theo

Ngao - Sò - Ốc

Sốt Ăn Kèm
sống
180,000 đ / 1Kg
sống
Chuẩn Sashimi
790,000 đ / 1Kg 1,190,000 đ -34%
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
520,000 đ / 1kg
sống
Sốt Ăn Kèm
250,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
480,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg 750,000 đ -13%
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
115,000 đ / 1Kg
270,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
160,000 đ / Khay 20 miếng
sống
145,000 đ / 1 Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ / 1Kg 1,150,000 đ -14%
Có 2 lựa chọn
270,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
525,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
sống
Sốt Ăn Kèm
190,000 đ / Túi 30 con
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
140,000 đ / Túi 20 con
sống
Sốt Ăn Kèm
7,000 đ / Con
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
1,390,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
1,050,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
750,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
490,000 đ / 1kg
Chuẩn Sashimi
240,000 đ / Khay 200g