Sắp xếp theo

Ngao - Sò - Ốc

85,000 đ / 1 con
sống
59,000 đ / 1 con
sống
180,000 đ / 1 Kg
Có 2 lựa chọn
sống
1,590,000 đ / 1Kg
sống
195,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
520,000 đ / 1kg
270,000 đ / 1Kg
170,000 đ / Túi 907g
Có 2 lựa chọn
575,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
290,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
sống
750,000 đ / 1kg
sống
450,000 đ / 1Kg
525,000 đ / 1Kg
sống
650,000 đ / 1Kg
sống
320,000 đ / 1Kg
sống
290,000 đ / Túi 50 con
sống
190,000 đ / Túi 30 con
sống
140,000 đ / Túi 20 con
sống
7,000 đ / Con
320,000 đ / 1Kg
240,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
1,450,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
1,090,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
320,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
480,000 đ / 1Kg
sống
1,450,000 đ / 1Kg 1,750,000 đ -17%
sống
95,000 đ / 1Kg