Sắp xếp theo

Ngao - Sò - Ốc

Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
420,000 đ / 1Kg Sống 450,000 đ -7%
sống
Sốt Ăn Kèm
190,000 đ / Túi 30 con
230,000 đ / 1Kg 350,000 đ -34%
255,000 đ / Size lớn 6-10 con/kg 490,000 đ -48%
160,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
150,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
150,000 đ / 1 Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
750,000 đ / 1Kg 790,000 đ -5%
Sốt Ăn Kèm
sống
200,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
125,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,350,000 đ / 1Kg
990,000 đ / 1Kg 1,290,000 đ -23%
Chuẩn Sashimi
260,000 đ / Khay 200g
Sốt Ăn Kèm
280,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
490,000 đ / 1kg 520,000 đ -6%
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
270,000 đ / 1kg
215,000 đ / 1Kg 290,000 đ -26%
Sốt Ăn Kèm
sống
140,000 đ / Túi 20 con
7,000 đ / Con
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
750,000 đ / 1Kg
650,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
590,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
tươi
490,000 đ / 1kg