CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT1. Nhóm Khách Hàng:✔️Khách hàng thân thiết : Khách Hàng đã mua từ lần thứ...

★Áp dụng cho KH Thân Thiết và KH VIP của Đảo Hải Sản.✔️Khách hàng thân thiết : Khách Hàng đã...

Chính Sách Đổi Hàng/ Hoàn Tiền nếu Cua Cà Mau Kém Chất Lượng. ✔️Mô tả sản phẩm và quy cách cua...