Sắp xếp theo

Mực

Có 2 lựa chọn
100,000 đ / 500Gr
190,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
235,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
320,000 đ / 1kg (Size 6-8)
270,000 đ
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
135,000 đ / 0.5kg