Sắp xếp theo

Mực

190,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
235,000 đ / 0.5kg
350,000 đ / 1Kg
270,000 đ
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
125,000 đ / 0.5kg