Sắp xếp theo

Mực Tươi Về Mỗi Ngày

Có 2 lựa chọn
245,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
370,000 đ / 1Kg/ Size 10-14
350,000 đ / 1kg
390,000 đ / 1Kg ( Size 6-8)
390,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg