Sắp xếp theo

Mực Tươi Về Mỗi Ngày

450,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
320,000 đ / 1kg (Size 6-8)
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
235,000 đ / 0.5kg
320,000 đ / 1 Kg
270,000 đ / 1kg