Sắp xếp theo

Mực

200,000 đ / 1kg
190,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
470,000 đ / 1kg
350,000 đ / 1Kg
270,000 đ
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
250,000 đ / 1kg