Sắp xếp theo

Mực Tươi Về Mỗi Ngày

Có 2 lựa chọn
245,000 đ / 0.5kg
290,000 đ / 1kg 330,000 đ -12%
320,000 đ / 1kg 350,000 đ -9%
Có 2 lựa chọn
370,000 đ / 1Kg/ Size 10-14
390,000 đ / 1Kg ( Size 6-8)
390,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)