Sắp xếp theo

Mực Tươi Về Mỗi Ngày

Có 2 lựa chọn
235,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
345,000 đ / 1Kg (Size 20-25)
350,000 đ / 1kg
355,000 đ / 1kg (Size 6-8)
390,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg