Sắp xếp theo

HÀU VIỆT - HÀU NHẬP

Có 2 lựa chọn
tươi
75,000 đ / 0.5kg 90,000 đ -17%
100,000 đ / Túi 20 con 140,000 đ -29%
130,000 đ / Túi 30 con 190,000 đ -32%
200,000 đ / Túi 50 con 290,000 đ -31%
5,000 đ / Con 7,000 đ -29%
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)