Sắp xếp theo

Hàu Sữa Pháp - Ruột Hàu Sữa

Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
180,000 đ / 1kg
Có 3 lựa chọn
sống
140,000 đ / Túi 20 con
sống
190,000 đ / Túi 30 con
sống
290,000 đ / Túi 50 con
sống
7,000 đ / Con