top bar
1900 0098

(8h-21h từ T2-Chủ Nhật)

2h delivery

Đăng nhậpTài khoản
gio hang0

Giỏ hàng của bạn vẫn chưa có sản phẩm nào.

HÀU VIỆT - HÀU NHẬP

thit hau sua phap
Có 2 lựa chọn
tươi

Thịt hàu sữa Pháp

75,000 đ/ Túi 0.5kg 90,000 đ -17%

Hàu Sữa Pháp Sống (Nguyên con còn vỏ)

6,000 đ/ Con 7,000 đ -14%

Hàu Sữa Pháp Sống (Túi 20 con - Nguyên con còn vỏ)

120,000 đ/ Túi 20 con 140,000 đ -14%

Hàu Sữa Pháp Sống (Túi 30 con - Nguyên con còn vỏ)

160,000 đ/ Túi 30 con 210,000 đ -24%

Hàu Sữa Pháp Sống (Túi 50 con - Nguyên con còn vỏ)

250,000 đ/ Túi 50 con 350,000 đ -29%
hau nhat nguyen con
Chuẩn Sashimi

Hàu Nhật Nguyên Con

320,000 đ/ 1Kg
1900 0098(8h-21h từ T2-Chủ Nhật)