Sắp xếp theo

Cá Hồi Chuẩn Sashimi

Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
177,000 đ / 300g 207,000 đ -14%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
127,500 đ / 300g
tươi
Chuẩn Sashimi
2,280,000 đ / 6Kg 2,580,000 đ -12%
tươi
Chuẩn Sashimi
1,050,000 đ / Miếng 2Kg 1,240,000 đ -15%
Có 2 lựa chọn
tươi
40,000 đ / 0,5Kg
25,000 đ / 1 Bộ 600-800g
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
30,000 đ / Phần
20,000 đ / Phần
480,000 đ / Túi 750gr
150,000 đ / Chai
29,000 đ / Tuýp
60,000 đ / Hộp 10 gói