Sắp xếp theo

Cá Hồi

Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
195,000 đ / 300g
Có 3 lựa chọn
95,460 đ / 300g 111,000 đ -14%
Chuẩn Sashimi
tươi
590,000 đ / 1 Kg
Chuẩn Sashimi
tươi
420,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
150,000 đ / 300g
30,000 đ / Phần
20,000 đ / Phần
480,000 đ / Túi 750gr
150,000 đ / Chai
29,000 đ / Tuýp
60,000 đ / Hộp 10 gói