Sắp xếp theo

Cá Hồi Chuẩn Sashimi

Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
229,500 đ / 300g
Có 4 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
147,000 đ / 300g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
485,000 đ / 1Kg
tươi
Chuẩn Sashimi
1,380,000 đ / Miếng 2Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
40,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
15,000 đ / 1 Bộ 600-800g 30,000 đ -50%
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
30,000 đ / Phần
20,000 đ / Phần
480,000 đ / Túi 750gr
150,000 đ / Chai
29,000 đ / Tuýp
60,000 đ / Hộp 10 gói