Sắp xếp theo

Cá Hồi Chuẩn Sashimi

Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
195,000 đ / 300g 207,000 đ -6%
Có 4 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
117,000 đ / 300g 127,500 đ -8%
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
410,000 đ / 1Kg 430,000 đ -5%
Chuẩn Sashimi
tươi
1,180,000 đ / Miếng 2Kg 1,240,000 đ -5%
Có 2 lựa chọn
tươi
40,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
15,000 đ / 1 Bộ 600-800g 30,000 đ -50%
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
30,000 đ / Phần
20,000 đ / Phần
480,000 đ / Túi 750gr
150,000 đ / Chai
29,000 đ / Tuýp
60,000 đ / Hộp 10 gói