Sắp xếp theo

Cá Hồi Chuẩn Sashimi

Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
90,000 đ / 200g
Có 4 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
195,000 đ / 300g
tươi
Chuẩn Sashimi
1,180,000 đ / Miếng 2Kg
Có 4 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
2,100,000 đ / 5Kg
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
30,000 đ / Phần
20,000 đ / Phần
480,000 đ / Túi 750gr
150,000 đ / Chai
29,000 đ / Tuýp
60,000 đ / Hộp 10 gói