Sắp xếp theo

Cá Hồi Chuẩn Sashimi

Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
177,000 đ / 300g
Có 4 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
117,000 đ / 300g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
370,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
tươi
1,100,000 đ / Miếng 2Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
40,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
30,000 đ / 1 Bộ 600-800g
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
30,000 đ / Phần
20,000 đ / Phần
480,000 đ / Túi 750gr
150,000 đ / Chai
29,000 đ / Tuýp
60,000 đ / Hộp 10 gói