Sắp xếp theo

HẢI SẢN BÁN CHẠY

Có 2 lựa chọn
sống
690,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
sống
330,000 đ / Size 30-35 con/Kg 410,000 đ -20%
Có 2 lựa chọn
sống
750,000 đ / Size 4-5 con/kg 1,200,000 đ -38%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
195,000 đ / 300g 207,000 đ -6%
Có 2 lựa chọn
sống
990,000 đ / Kg (Size 0.9kg-1.2kg) 1,290,000 đ -23%
790,000 đ / 1Kg
275,000 đ / Size lớn 6-10 con/kg 490,000 đ -44%
590,000 đ / 1Kg
750,000 đ / 1Kg 790,000 đ -5%
230,000 đ / 1Kg 350,000 đ -34%
Có 2 lựa chọn
sống
650,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
sống
750,000 đ / 1kg/Size 7-9 con
Có 4 lựa chọn
sống
2,150,000 đ / 1Kg
215,000 đ / 1Kg 290,000 đ -26%
990,000 đ / 1Kg 1,290,000 đ -23%
Có 3 lựa chọn
sống
525,000 đ / 1 Con 575,000 đ -9%
Có 2 lựa chọn
sống
1,350,000 đ / 1Kg
75,000 đ / Khay 250gr
Có 2 lựa chọn
sống
490,000 đ / 1kg 520,000 đ -6%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
135,000 đ / 300g
Có 2 lựa chọn
sống
450,000 đ / 1Kg (Sống)
140,000 đ / Túi 20 con
Có 2 lựa chọn
sống
290,000 đ / 1kg ( Sống)
Có 2 lựa chọn
245,000 đ / 0.5kg
590,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
280,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
260,000 đ / 1Kg (Sống)
290,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg ( Size 6-8)
Có 3 lựa chọn
sống
420,000 đ / 1Kg Sống 450,000 đ -7%
Có 2 lựa chọn
28,000 đ / 1 Bộ ~700g
Có 2 lựa chọn
sống
350,000 đ / 1kg (Sống)
290,000 đ / Túi 50 con
190,000 đ / Túi 30 con
150,000 đ / 1 Kg
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
520,000 đ / 1Kg
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
Có 3 lựa chọn
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
tươi
Chuẩn Sashimi
1,260,000 đ / Miếng 2Kg