Sắp xếp theo

HẢI SẢN BÁN CHẠY

Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
950,000 đ / Size 4-5 con/kg 1,200,000 đ -21%
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
109,000 đ / Con 135,000 đ -19%
Có 5 lựa chọn
sống
990,000 đ / Kg (Size 0.9kg-1.3kg) 1,290,000 đ -23%
620,000 đ / 1Kg 645,000 đ -4%
sống
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg 790,000 đ -18%
Có 4 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
117,000 đ / 300g 127,500 đ -8%
Có 4 lựa chọn
sống
1,890,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -12%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
745,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
450,000 đ / 1Kg (Sống)
Sốt Ăn Kèm
sống
320,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
195,000 đ / 300g 207,000 đ -6%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
485,000 đ / 1kg 520,000 đ -7%
Sốt Ăn Kèm
sống
550,000 đ / 1Kg 630,000 đ -13%
Sốt Ăn Kèm
sống
140,000 đ / Túi 20 con
Có 2 lựa chọn
sống
290,000 đ / 1kg ( Sống)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
450,000 đ / Size 35-40 con/Kg
Có 2 lựa chọn
235,000 đ / 0.5kg
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg) 690,000 đ -14%
Sốt Ăn Kèm
280,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
260,000 đ / 1Kg (Sống)
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1Kg
1,290,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,750,000 đ / Size >200 gram
390,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
355,000 đ / 1kg (Size 6-8)
tươi
Chuẩn Sashimi
2,460,000 đ / 6Kg 2,580,000 đ -5%
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
450,000 đ / 1kg 520,000 đ -13%
Có 2 lựa chọn
15,000 đ / 1 Bộ 600-800g 30,000 đ -50%
360,000 đ / 1kg (40-50con)
Có 2 lựa chọn
sống
390,000 đ / 1kg (Sống)
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
sống
Sốt Ăn Kèm
190,000 đ / Túi 30 con
sống
Sốt Ăn Kèm
150,000 đ / 1 Kg
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
Chuẩn Sashimi
tươi
1,180,000 đ / Miếng 2Kg 1,240,000 đ -5%