Sắp xếp theo

HẢI SẢN KHUYẾN MÃI

Có 4 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
117,000 đ / 300g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
177,000 đ / 300g
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1kg 520,000 đ -19%
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
Sốt Ăn Kèm
sống
490,000 đ / 1Kg 550,000 đ -11%
Có 4 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
1,650,000 đ / COMBO 3 CON (Tổng 1,5kg) 1,725,000 đ -4%
Chuẩn Sashimi
tươi
1,100,000 đ / Miếng 2Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
1,090,000 đ / 1Kg 1,190,000 đ -8%
Có 4 lựa chọn
sống
1,650,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -23%