Sắp xếp theo

HẢI SẢN BÁN CHẠY

Có 4 lựa chọn
sống
1,590,000 đ / COMBO 3 CON (Tổng 1,5kg) 1,725,000 đ -8%
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
450,000 đ / 1kg 520,000 đ -13%
Sốt Ăn Kèm
sống
270,000 đ / 1Kg 290,000 đ -7%
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
450,000 đ / 1Kg (Sống)
990,000 đ / Combo 1,054,000 đ -6%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
750,000 đ / 1Kg (Sống)
Sốt Ăn Kèm
sống
650,000 đ / 1Kg 790,000 đ -18%
1,250,000 đ / Combo 1,337,000 đ -7%
950,000 đ / Combo
sống
Sốt Ăn Kèm
1,290,000 đ / 1Kg 1,350,000 đ -4%
Có 4 lựa chọn
sống
1,990,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -7%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
229,500 đ / 300g
Có 4 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
147,000 đ / 300g
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
280,000 đ / 1Kg
1,290,000 đ / 1Kg
990,000 đ / Size 7-9 1,090,000 đ -9%
Có 2 lựa chọn
235,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,750,000 đ / Size >200 gram
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
390,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
355,000 đ / 1kg (Size 6-8)
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
485,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
15,000 đ / 1 Bộ 600-800g 30,000 đ -50%
360,000 đ / 1kg (40-50con)
Có 2 lựa chọn
sống
260,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
sống
290,000 đ / 1kg ( Sống)
Có 2 lựa chọn
sống
390,000 đ / 1kg (Sống)
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
sống
Sốt Ăn Kèm
190,000 đ / Túi 30 con
Sốt Ăn Kèm
sống
140,000 đ / Túi 20 con
sống
Sốt Ăn Kèm
150,000 đ / 1 Kg
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
375,000 đ / 1Kg 470,000 đ -20%
Sốt Ăn Kèm
sống
650,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,350,000 đ / 1Kg
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
Chuẩn Sashimi
tươi
1,380,000 đ / Miếng 2Kg