Sắp xếp theo

HẢI SẢN BÁN CHẠY

1,090,000 đ / 1Kg (Size 500-700gr/con) 1,620,000 đ -33%
Có 3 lựa chọn
sống
375,000 đ / Con 500g 525,000 đ -29%
65,000 đ / 1 Kg 99,000 đ -34%
490,000 đ / 1Kg 520,000 đ -6%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
177,000 đ / 300g 207,000 đ -14%
Có 3 lựa chọn
sống
69,000 đ / 1 con(Size 15-17)
Có 4 lựa chọn
sống
1,850,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -14%
Có 2 lựa chọn
sống
650,000 đ / 1Kg (Sống)
320,000 đ / 1kg 350,000 đ -9%
Có 3 lựa chọn
sống
450,000 đ / 1Kg Sống
5,000 đ / Con 7,000 đ -29%
Có 2 lựa chọn
sống
790,000 đ / Size 4-5 con/kg 1,200,000 đ -34%
Có 2 lựa chọn
new
80,000 đ / 0.5
Có 2 lựa chọn
sống
260,000 đ / 1Kg (Sống)
720,000 đ / 1 Kg Sống
650,000 đ / 1Kg
89,000 đ / 1Kg
300,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
75,000 đ / 0.5kg 90,000 đ -17%
Có 2 lựa chọn
sống
550,000 đ / 1kg
390,000 đ / 1Kg
950,000 đ / Kg (Size 0.9kg - 3kg/con) 1,290,000 đ -26%
Có 2 lựa chọn
245,000 đ / 0.5kg
220,000 đ / 1Kg
99,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
420,000 đ / 1Kg (Sống)
1,650,000 đ / 1Kg
85,000 đ / 1Kg 125,000 đ -32%
540,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
420,000 đ / Sống
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
105,000 đ / 250g 112,500 đ -7%
100,000 đ / Túi 20 con 140,000 đ -29%
Có 2 lựa chọn
sống
295,000 đ / 1kg ( Sống)
Có 2 lựa chọn
sống
280,000 đ / 1kg (Sống)
550,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg) 590,000 đ -7%
280,000 đ / 1Kg
320,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
tươi
2,280,000 đ / 6Kg 2,520,000 đ -10%
200,000 đ / Túi 50 con 290,000 đ -31%
130,000 đ / Túi 30 con 190,000 đ -32%
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)