Sắp xếp theo

Các Loại Tôm Ngon

Sốt Ăn Kèm
295,000 đ / Hộp 400gr
sống
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1Kg
Có 4 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
1,290,000 đ / COMBO 3 CON ( size 500gr) 1,575,000 đ -18%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1Kg (5-7con/kg)
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
120,000 đ / 500gr
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
145,000 đ / 0.5Kg
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ / 1Kg 1,190,000 đ -17%
Sốt Ăn Kèm
sống
420,000 đ / Size 30 - 35con/Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,690,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
sống
Sốt Ăn Kèm
2,250,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,800,000 đ / Size 700g-900g