Sắp xếp theo

Các Loại Tôm Ngon

sống
Sốt Ăn Kèm
1,290,000 đ / 1Kg 1,350,000 đ -4%
Sốt Ăn Kèm
726,000 đ / Size 40-50 con/kg ( Túi 2.27kg)
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
Có 4 lựa chọn
sống
1,590,000 đ / COMBO 3 CON (Tổng 1,5kg) 1,725,000 đ -8%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,490,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
450,000 đ / 1Kg (Sống)
Sốt Ăn Kèm
850,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,750,000 đ / Size >200 gram
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
450,000 đ / Size 35-40 con/Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,750,000 đ / Size 700g-900g
sống
Sốt Ăn Kèm
2,250,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
130,000 đ / 500gr
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
550,000 đ / 1Kg