Sắp xếp theo

Các Loại Tôm Ngon

Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,250,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
520,000 đ / 1Kg (6-8con/kg)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
145,000 đ / 0.5Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1kg
520,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
2,500,000 đ / Size 9-12 con
890,000 đ
Sốt Ăn Kèm
726,000 đ / Túi 2.27kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
850,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
260,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
390,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
420,000 đ / Size 30-40con/Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,690,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
Sốt Ăn Kèm
sống
2,250,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)
Sốt Ăn Kèm
sống
1,800,000 đ / 1Kg