Sắp xếp theo

Các Loại Tôm Ngon

Sốt Ăn Kèm
sống
1,490,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
726,000 đ / Size 40-50 con/kg ( Túi 2.27kg)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
Sốt Ăn Kèm
sống
1,090,000 đ / 1Kg 1,190,000 đ -8%
Sốt Ăn Kèm
450,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 4 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,650,000 đ / COMBO 3 CON (Tổng 1,5kg) 1,725,000 đ -4%
Sốt Ăn Kèm
sống
420,000 đ / Size 35-40 con/Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,750,000 đ / Size 700g-900g
Sốt Ăn Kèm
sống
2,250,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
120,000 đ / 500gr
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
145,000 đ / 0.5Kg
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg