Sắp xếp theo

Các Loại Tôm Ngon

Có 2 lựa chọn
sống
450,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 3 lựa chọn
sống
525,000 đ / 1 Con 575,000 đ -9%
Có 2 lựa chọn
sống
750,000 đ / Size 4-5 con/kg 1,200,000 đ -38%
Có 2 lựa chọn
sống
990,000 đ / Kg (Size 0.9kg-1.2kg) 1,290,000 đ -23%
Có 2 lựa chọn
sống
410,000 đ / Size 35-40 con/Kg
75,000 đ / Khay 250gr
Có 2 lựa chọn
420,000 đ / 1kg
650,000 đ / 1Kg
590,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
Có 2 lựa chọn
sống
750,000 đ / 1kg/Size 7-9 con
1,620,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
Có 2 lựa chọn
270,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
1,950,000 đ / Size 700g-900g
2,250,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)
Có 2 lựa chọn
290,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
130,000 đ / 500gr
690,000 đ
490,000 đ / 1Kg