Sắp xếp theo

Các Loại Tôm Ngon

Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
950,000 đ / Size 4-5 con/kg 1,200,000 đ -21%
Có 5 lựa chọn
sống
990,000 đ / Kg (Size 0.9kg-1.3kg) 1,290,000 đ -23%
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg) 690,000 đ -14%
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
450,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
450,000 đ / Size 35-40 con/Kg
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,790,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,750,000 đ / Size >200 gram
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
2,050,000 đ / Size 700g-900g
Sốt Ăn Kèm
sống
2,250,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
130,000 đ / 500gr
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
550,000 đ / 1Kg