Sắp xếp theo

Các Loại Tôm Ngon

720,000 đ / 1 Kg Sống
650,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
420,000 đ / Sống
Có 2 lựa chọn
sống
420,000 đ / 1Kg (Sống)
590,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
Có 3 lựa chọn
sống
375,000 đ / Con 500g 525,000 đ -29%
Có 2 lựa chọn
sống
790,000 đ / Size 4-5 con/kg 1,200,000 đ -34%
420,000 đ / 1Kg
950,000 đ / Kg (Size 0.9kg - 3kg/con) 1,290,000 đ -26%
Có 2 lựa chọn
new
140,000 đ / 0.5kg
160,000 đ / Hộp 250gr
209,000 đ / Hộp 250gr
Có 2 lựa chọn
420,000 đ / 1kg
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
75,000 đ / Khay 250gr
1,250,000 đ / 1Kg (Size 500-700gr/con) 1,620,000 đ -23%
Có 2 lựa chọn
270,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
1,750,000 đ / Size 700g-900g 1,950,000 đ -10%
1,950,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con) 2,250,000 đ -13%
Có 2 lựa chọn
290,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
130,000 đ / 500gr
Có 2 lựa chọn
170,000 đ / 0.5Kg
490,000 đ / 1Kg
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)