Sắp xếp theo

Hải Sản Nhập Khẩu

390,000 đ / 1Kg
sống
1,200,000 đ / 1Kg
sống
790,000 đ / 1Kg
270,000 đ / 1Kg
590,000 đ / 1Kg 690,000 đ -14%
220,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
1,090,000 đ / 1kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
1,450,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
150,000 đ / 300g
Chuẩn Sashimi
tươi
590,000 đ / 1 Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
195,000 đ / 300g
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,590,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
1,150,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
sống
1,750,000 đ / 1Kg
270,000 đ / 1Kg
sống
1,750,000 đ / 1Kg
726,000 đ / Túi 2.27kg
Có 2 lựa chọn
sống
1,050,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
650,000 đ / 1Kg
1,490,000 đ / 1Kg
520,000 đ / 1Kg
525,000 đ / 1Kg
550,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
95,460 đ / 300g 111,000 đ -14%
Có 2 lựa chọn
590,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
65,000 đ / Hủ 50g