Sắp xếp theo

Hải Sản Nhập Khẩu

Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
2,500,000 đ / Size 9-12 con
Sốt Ăn Kèm
sống
750,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
850,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
1,090,000 đ / 1kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
1,450,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
150,000 đ / 300g
Chuẩn Sashimi
tươi
590,000 đ / 1 Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
195,000 đ / 300g
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ / 1Kg 1,150,000 đ -14%
Chuẩn Sashimi
sống
1,190,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,990,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
726,000 đ / Túi 2.27kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
1,590,000 đ / 1Kg
520,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
525,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
570,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
590,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
1,090,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
65,000 đ / Hủ 50g