Sắp xếp theo

Hải Sản Nhập Khẩu

270,000 đ / 1Kg
470,000 đ / 1Kg
690,000 đ / 1Kg
240,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
1,090,000 đ / 1kg
Có 3 lựa chọn
1,450,000 đ / 1Kg
sống
1,150,000 đ / 1Kg
85,000 đ / 1 con
Có 3 lựa chọn
150,000 đ / 300g
170,000 đ / Túi 907g
tươi
590,000 đ / 1 Kg
Có 3 lựa chọn
tươi
195,000 đ / 300g
Có 2 lựa chọn
sống
1,590,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
1,150,000 đ / 1Kg
sống
1,550,000 đ / 1Kg
270,000 đ / 1Kg
sống
1,650,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -23%
Có 2 lựa chọn
sống
1,090,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
680,000 đ / 1Kg
1,490,000 đ / 1Kg
520,000 đ / 1Kg
525,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
590,000 đ / 1Kg
320,000 đ / 1Kg
1,200,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
150,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
65,000 đ / Hủ 50g