Sắp xếp theo

Hải Sản Nhập Khẩu

Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
1,050,000 đ / 1kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
490,000 đ / 1Con (~500g) 575,000 đ -15%
Có 3 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
195,000 đ / 300g
sống
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg 750,000 đ -13%
Sốt Ăn Kèm
sống
2,550,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
726,000 đ / Túi 2.27kg
Có 3 lựa chọn
357,000 đ / 300gr
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
890,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
160,000 đ / Khay 20 miếng
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ / 1Kg 1,150,000 đ -14%
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
sống
Chuẩn Sashimi
790,000 đ / 1Kg 1,190,000 đ -34%
270,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
1,390,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
tươi
1,180,000 đ / Miếng 2Kg
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
490,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
525,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
99,000 đ / 300g
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
65,000 đ / Hủ 50g