Sắp xếp theo

Hải Sản Nhập Khẩu

170,000 đ / Túi 907g
tươi
590,000 đ / 1 Kg
Có 3 lựa chọn
tươi
195,000 đ / 300g
Có 2 lựa chọn
sống
1,590,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
575,000 đ / 0,5Kg
sống
450,000 đ / 1Kg
sống
1,450,000 đ / 1Kg 1,750,000 đ -17%
270,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
1,590,000 đ / Size 1-1,6Kg (Cua Cái) 1,790,000 đ -11%
658,000 đ / Túi 2.27kg
Có 2 lựa chọn
sống
990,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
680,000 đ / 1Kg
1,490,000 đ / 1Kg
520,000 đ / 1Kg
525,000 đ / 1Kg
550,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
590,000 đ / 1Kg
320,000 đ / 1Kg
1,200,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
150,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
70,000 đ / Hủ 50g