Sắp xếp theo

Hải Sản Nhập Khẩu

Sốt Ăn Kèm
280,000 đ / 1Kg
990,000 đ / Size 7-9 1,090,000 đ -9%
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
690,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
40,000 đ / 0,5Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
Có 2 lựa chọn
sống
290,000 đ / 1kg ( Sống)
Có 3 lựa chọn
322,000 đ / 250gr
Có 2 lựa chọn
15,000 đ / 1 Bộ 600-800g 30,000 đ -50%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
650,000 đ / 1Kg 790,000 đ -18%
Có 4 lựa chọn
sống
1,590,000 đ / COMBO 3 CON (Tổng 1,5kg) 1,725,000 đ -8%
tươi
Chuẩn Sashimi
1,380,000 đ / Miếng 2Kg
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Có 4 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
147,000 đ / 300g
sống
Sốt Ăn Kèm
790,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,350,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
195,000 đ / 300gr
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
Có 4 lựa chọn
sống
1,990,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -7%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
229,500 đ / 300g
Sốt Ăn Kèm
726,000 đ / Size 40-50 con/kg ( Túi 2.27kg)
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
160,000 đ / Khay 20 miếng
1,290,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
150,000 đ / 300g
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
65,000 đ / Hủ 50g