Sắp xếp theo

Hải Sản Nhập Khẩu

295,000 đ / Hộp 400gr
sống
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg 750,000 đ -13%
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 525,000 đ -10%
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
Có 4 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / COMBO 3 CON ( size 500gr) 1,575,000 đ -18%
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Chuẩn Sashimi
tươi
1,180,000 đ / Miếng 2Kg
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
90,000 đ / 200g
Có 3 lựa chọn
387,000 đ / 300gr
Sốt Ăn Kèm
sống
890,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
1,290,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
2,150,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
195,000 đ / 300g
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
160,000 đ / Khay 20 miếng
sống
Chuẩn Sashimi
1,090,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
570,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
99,000 đ / 300g
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
65,000 đ / Hủ 50g