Sắp xếp theo

Hải Sản Nhập Khẩu

1,650,000 đ / 1Kg
220,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
45,000 đ / 100gr
280,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
tươi
990,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
990,000 đ / 1Kg
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
890,000 đ / Hộp 2kg 1,200,000 đ -26%
790,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
40,000 đ / 0,5Kg
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
Có 2 lựa chọn
sống
295,000 đ / 1kg ( Sống)
Có 3 lựa chọn
340,000 đ / 250gr
Có 2 lựa chọn
18,000 đ / 1 Bộ ~700g 28,000 đ -36%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
650,000 đ / 1Kg 790,000 đ -18%
950,000 đ / Kg (Size 0.9kg - 3kg/con) 1,290,000 đ -26%
tươi
Chuẩn Sashimi
1,120,000 đ / Miếng 2Kg 1,300,000 đ -14%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
105,000 đ / 250g 112,500 đ -7%
790,000 đ / 1Kg
300,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
sống
69,000 đ / 1 con(Size 15-17)
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
147,000 đ / 300gr 195,000 đ -25%
220,000 đ / 1Kg
Có 4 lựa chọn
sống
1,850,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -14%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
177,000 đ / 300g 207,000 đ -14%
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
650,000 đ / 1Kg
990,000 đ / 1Kg 1,290,000 đ -23%
Có 3 lựa chọn
117,000 đ / 300g
540,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
65,000 đ / Hủ 50g
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)