Sắp xếp theo

Hải Sản Nhập Khẩu

Có 3 lựa chọn
45,000 đ / 100gr
280,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
1,980,000 đ / Con 2Kg
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
690,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
40,000 đ / 0,5Kg
Có 3 lựa chọn
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
Có 2 lựa chọn
sống
290,000 đ / 1kg ( Sống)
Có 3 lựa chọn
322,000 đ / 250gr
Có 2 lựa chọn
28,000 đ / 1 Bộ ~700g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
750,000 đ / 1Kg 790,000 đ -5%
Có 2 lựa chọn
sống
990,000 đ / Kg (Size 0.9kg-1.2kg) 1,290,000 đ -23%
tươi
Chuẩn Sashimi
1,260,000 đ / Miếng 2Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
135,000 đ / 300g
790,000 đ / 1Kg
290,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
1,350,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
195,000 đ / 300gr
220,000 đ / 1Kg
Có 4 lựa chọn
sống
2,150,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
195,000 đ / 300g 207,000 đ -6%
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
650,000 đ / 1Kg
990,000 đ / 1Kg 1,290,000 đ -23%
Có 3 lựa chọn
150,000 đ / 300g
540,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
65,000 đ / Hủ 50g