Sắp xếp theo

Cua, ghẹ

Có 2 lựa chọn
sống
690,000 đ / 1Kg (Sống)
570,000 đ / 1Kg
Có 4 lựa chọn
sống
1,790,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -17%
540,000 đ / 1Kg
1,650,000 đ / 1Kg
175,000 đ / Khay 250g
1,090,000 đ / Size >500gram
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)