Sắp xếp theo

Cua, ghẹ

175,000 đ / Khay 250g
540,000 đ / 1Kg
1,650,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
tươi
990,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
650,000 đ / 1Kg (Sống)
650,000 đ / 1Kg
520,000 đ / 1Kg
Có 4 lựa chọn
sống
1,850,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -14%
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)