Yến sào có giá trị dinh dưỡng cao, gồm hơn 18 loại axit amin cần thiết và 31 nguyên tố...

1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)