Sắp xếp theo

Có 3 lựa chọn
357,000 đ / 300gr
250,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
350,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
99,000 đ / 300g
Có 3 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
195,000 đ / 300g
Chuẩn Sashimi
tươi
1,180,000 đ / Miếng 2Kg
tươi
Chuẩn Sashimi
420,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
220,000 đ / 1Kg
290,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
210,000 đ / 1Kg
145,000 đ / 1Kg
290,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
520,000 đ / 1Kg
119,000 đ / Túi 1Kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 1kg
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
260,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
170,000 đ / Túi 288g
Có 2 lựa chọn
180,000 đ / 1kg