Sắp xếp theo

75,000 đ / Hủ 150gram
Có 2 lựa chọn
new
80,000 đ / 0.5
220,000 đ / 1Kg
129,000 đ / Hộp 250gram
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
280,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 3 lựa chọn
45,000 đ / 100gr
Có 2 lựa chọn
165,000 đ / 500g
Có 2 lựa chọn
115,000 đ / Không Trứng
Có 2 lựa chọn
18,000 đ / 1 Bộ ~700g 28,000 đ -36%
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
40,000 đ / 0,5Kg
25,000 đ
Có 2 lựa chọn
sống
295,000 đ / 1kg ( Sống)
Có 2 lựa chọn
sống
280,000 đ / 1kg (Sống)
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
97,500 đ / 250g 112,500 đ -13%
750,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
350,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
147,000 đ / 300gr 195,000 đ -25%
Có 3 lựa chọn
340,000 đ / 250gr
Có 2 lựa chọn
350,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
117,000 đ / 300g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
165,000 đ / 300g 207,000 đ -20%
tươi
Chuẩn Sashimi
1,060,000 đ / Miếng 2Kg 1,300,000 đ -18%
Chuẩn Sashimi
tươi
2,100,000 đ / 6Kg 2,520,000 đ -17%
Có 2 lựa chọn
97,500 đ / 0.5Kg
370,000 đ / 1Kg
220,000 đ / 1Kg
290,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
160,000 đ / Hủ 50g
520,000 đ / 1Kg
119,000 đ / Túi 1Kg
90,000 đ / 1kg
90,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
110,000 đ / 0,5Kg
Chuẩn Sashimi
170,000 đ / Túi 288g
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 0.5kg
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)