Sắp xếp theo

Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
90,000 đ / 200g
Chuẩn Sashimi
350,000 đ / 1kg
Có 3 lựa chọn
387,000 đ / 300gr
Có 2 lựa chọn
350,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
99,000 đ / 300g
Có 3 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
195,000 đ / 300g
tươi
Chuẩn Sashimi
1,180,000 đ / Miếng 2Kg
Có 4 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
2,100,000 đ / 5Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
220,000 đ / 1Kg
290,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
210,000 đ / 1Kg
145,000 đ / 1Kg
290,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
520,000 đ / 1Kg
119,000 đ / Túi 1Kg
Có 2 lựa chọn
45,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
45,000 đ / 0.5kg
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
110,000 đ / 0,5Kg
Chuẩn Sashimi
170,000 đ / Túi 288g
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 0.5kg