Sắp xếp theo

Bào Ngư

Có 3 lựa chọn
sống
65,000 đ / 1 con(Size 16-18)
Có 2 lựa chọn
990,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
590,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
tươi
490,000 đ / 1kg
650,000 đ / 1Kg
750,000 đ / 1Kg
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)