Sắp xếp theo

TÔM ALASKA - KING CRAB

Có 3 lựa chọn
sống
525,000 đ / 1 Con 575,000 đ -9%
Có 3 lựa chọn
tươi
990,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
890,000 đ / Kg (Size 0.9kg-1.2kg) 990,000 đ -10%
Có 4 lựa chọn
sống
1,950,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -9%
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg