Sắp xếp theo

Tôm hùm Alaska - Tôm Hùm Baby (sống)

Có 2 lựa chọn
sống
990,000 đ / Kg (Size 0.9kg-1.2kg) 1,290,000 đ -23%
Có 3 lựa chọn
sống
525,000 đ / 1 Con 575,000 đ -9%
Có 2 lựa chọn
sống
750,000 đ / Size 4-5 con/kg 1,200,000 đ -38%