Sắp xếp theo

Tôm hùm bông

Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,750,000 đ / Size 700g-900g
Sốt Ăn Kèm
sống
1,750,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
sống
Sốt Ăn Kèm
2,500,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)