Sắp xếp theo

Tôm Tít (Bề Bề)

Có 2 lựa chọn
sống
820,000 đ / 1kg/Size 7-9 con
Có 2 lựa chọn
290,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
420,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
270,000 đ / 1Kg
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)