Sắp xếp theo

Best Quality Product

sống
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg 750,000 đ -13%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
tươi
Chuẩn Sashimi
1,180,000 đ / Miếng 2Kg
390,000 đ / 1Kg
tươi
Chuẩn Sashimi
420,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
550,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
1,050,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,800,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
350,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
2,550,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
520,000 đ / 1kg
sống
Sốt Ăn Kèm
890,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ / 1Kg 1,150,000 đ -14%
sống
Chuẩn Sashimi
790,000 đ / 1Kg 1,190,000 đ -34%
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
525,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
1,390,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
195,000 đ / 300g
490,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
490,000 đ / 1kg
sống
Sốt Ăn Kèm
1,290,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
490,000 đ / 1Con (~500g) 575,000 đ -15%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
520,000 đ / 1Kg (6-8con/kg)
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
180,000 đ / 1kg