Sắp xếp theo

Best Quality Product

75,000 đ / Khay 250gr
Có 2 lựa chọn
tươi
1,980,000 đ / Con 2Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
147,000 đ / 300g
sống
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ / 1Kg 790,000 đ -13%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,350,000 đ / 1Kg
tươi
Chuẩn Sashimi
1,260,000 đ / Miếng 2Kg
390,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
550,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,950,000 đ / Size 700g-900g
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
355,000 đ / 1Kg ( Size 6-8)
Có 4 lựa chọn
sống
2,150,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
420,000 đ / 1Kg Sống 450,000 đ -7%
sống
Sốt Ăn Kèm
750,000 đ / 1Kg 790,000 đ -5%
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
540,000 đ / 1Kg
990,000 đ / 1Kg 1,290,000 đ -23%
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
195,000 đ / 300g 207,000 đ -6%
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
Có 2 lựa chọn
tươi
590,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
tươi
490,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
sống
750,000 đ / Size 4-5 con/kg 1,200,000 đ -38%
Có 2 lựa chọn
sống
890,000 đ / Kg (Size 0.9kg-1.2kg) 990,000 đ -10%
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0.5kg