Sắp xếp theo

Best Quality Product

Có 3 lựa chọn
sống
1,850,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -14%
Có 2 lựa chọn
new
80,000 đ / 0.5
75,000 đ / Khay 250gr
Có 3 lựa chọn
tươi
990,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
105,000 đ / 250g 112,500 đ -7%
650,000 đ / 1Kg 790,000 đ -18%
Có 3 lựa chọn
sống
65,000 đ / 1 con(Size 16-18)
tươi
Chuẩn Sashimi
1,120,000 đ / Miếng 2Kg 1,300,000 đ -14%
390,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
tươi
2,280,000 đ / 6Kg 2,520,000 đ -10%
520,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
1,750,000 đ / Size 700g-900g 1,950,000 đ -10%
390,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg ( Size 6-8)
Có 4 lựa chọn
sống
1,850,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -14%
Có 3 lựa chọn
sống
450,000 đ / 1Kg Sống
790,000 đ / 1Kg
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
990,000 đ / 1Kg
540,000 đ / 1Kg
990,000 đ / 1Kg 1,290,000 đ -23%
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
177,000 đ / 300g 207,000 đ -14%
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
Có 2 lựa chọn
tươi
590,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
tươi
490,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
sống
790,000 đ / Size 4-5 con/kg 1,200,000 đ -34%
950,000 đ / Kg (Size 0.9kg - 3kg/con) 1,290,000 đ -26%
590,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
650,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
75,000 đ / 0.5kg 90,000 đ -17%
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)