Sắp xếp theo

Best Quality Product

Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
90,000 đ / 200g
sống
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg 750,000 đ -13%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
tươi
Chuẩn Sashimi
1,180,000 đ / Miếng 2Kg
390,000 đ / 1Kg
Có 4 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
2,100,000 đ / 5Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
550,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 525,000 đ -10%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,800,000 đ / Size 700g-900g
390,000 đ / 1Kg
350,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
2,150,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
520,000 đ / 1kg
sống
Sốt Ăn Kèm
890,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
570,000 đ / 1Kg
sống
Chuẩn Sashimi
1,090,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
195,000 đ / 300g
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
sống
Sốt Ăn Kèm
1,090,000 đ / 1Kg 1,190,000 đ -8%
Có 4 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
1,290,000 đ / COMBO 3 CON ( size 500gr) 1,575,000 đ -18%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1Kg (5-7con/kg)
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0.5kg