Sắp xếp theo

Best Quality Product

390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,590,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
tươi
590,000 đ / 1 Kg
sống
1,200,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
tươi
420,000 đ / 1Kg
sống
450,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
1,090,000 đ / 1kg
sống
1,900,000 đ / 1Kg
590,000 đ / 1Kg 690,000 đ -14%
390,000 đ / 1Kg
350,000 đ / 1Kg
sống
1,750,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
540,000 đ / 1kg 590,000 đ -8%
Có 2 lựa chọn
sống
550,000 đ / 1kg
sống
790,000 đ / 1Kg
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
1,150,000 đ / 1Kg
550,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
sống
1,750,000 đ / 1Kg
1,490,000 đ / 1Kg
525,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
1,450,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
195,000 đ / 300g
520,000 đ / 1Kg
sống
1,390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
1,050,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
Có 2 lựa chọn
520,000 đ / 1Kg (6-8con/kg)
650,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
180,000 đ / 1kg