Sắp xếp theo

Best Quality Product

990,000 đ / Size 7-9 1,090,000 đ -9%
Có 4 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
117,000 đ / 300g
sống
Sốt Ăn Kèm
790,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
tươi
1,100,000 đ / Miếng 2Kg
Có 2 lựa chọn
sống
790,000 đ / Size 5-6 990,000 đ -20%
390,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
390,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
490,000 đ / 1Kg 550,000 đ -11%
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,750,000 đ / Size 700g-900g
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
320,000 đ / 1kg (Size 6-8)
Có 4 lựa chọn
sống
1,490,000 đ / 1Kg 1,650,000 đ -10%
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1kg 520,000 đ -19%
sống
Sốt Ăn Kèm
790,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
540,000 đ / 1Kg
890,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
195,000 đ / 300g
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
Có 4 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
1,650,000 đ / COMBO 3 CON (Tổng 1,5kg) 1,725,000 đ -4%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0.5kg