Sắp xếp theo

Best Quality Product

Có 2 lựa chọn
sống
1,590,000 đ / 1Kg
tươi
590,000 đ / 1 Kg
sống
1,590,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
tươi
420,000 đ / 1Kg
170,000 đ / Túi 907g
sống
420,000 đ / 1Kg
320,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
1,090,000 đ / 1kg
sống
1,900,000 đ / 1Kg
690,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
350,000 đ / 1Kg
sống
1,650,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -23%
Có 2 lựa chọn
590,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
sống
470,000 đ / 1kg
sống
750,000 đ 890,000 đ -16%
85,000 đ / 1 con
240,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
1,150,000 đ / 1Kg
sống
1,550,000 đ / 1Kg
1,490,000 đ / 1Kg
525,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
1,450,000 đ / 1Kg
750,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
tươi
195,000 đ / 300g
520,000 đ / 1Kg
sống
1,350,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
1,090,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
Có 2 lựa chọn
520,000 đ / 1Kg (6-8con/kg)
680,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
180,000 đ / 1kg