CHẠY ĐUA ĐƠN HÀNG MÙA TẾT

THỜI GIAN DIỄN RA: 23/12/2019 - 19/01/2020

ĐƠN HÀNG CÓ GIÁ TRỊ CAO NHẤT

TẶNG VOUCHER MUA HÀNG TRỊ GIÁ 5,000,000Đ

GIẢI NHẤT 5,000,000Đ
HD124xxx 0703xxx479 34,035,000Đ
GIẢI NHÌ 3,000,000Đ
HD123xxx 0918xxx267 28,350,000Đ
GIẢI BA 1,000,000Đ
HD127xxx.01 0788xxx894 15,821,950Đ

TÀI KHOẢN PHÁT SINH NHIỀU ĐƠN HÀNG NHẤT

TẶNG VOUCHER MUA HÀNG TRỊ GIÁ 3,000,000Đ

GIẢI NHẤT 3,000,000Đ
KH047xxx 0919xxx811 21 ĐƠN
GIẢI NHÌ 2,000,000Đ
KH038xxx 0337xxx237 16 ĐƠN
GIẢI BA 1,000,000Đ
KH048xxx 0389xxx369 9 ĐƠN

Thời Gian Update: 24:00 15/01/2020

HẢI SẢN HOT MÙA TẾT

990,000 đ/ Combo 1,054,000 đ -6%
1,250,000 đ/ Combo 1,337,000 đ -7%
Có 4 lựa chọn
sống
1,990,000 đ/ 1Kg 2,150,000 đ -7%
Có 4 lựa chọn
sống
1,590,000 đ/ COMBO 3 CON (Tổng 1,5kg) 1,725,000 đ -8%
450,000 đ/ 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
450,000 đ/ 1Kg (Sống)
350,000 đ/ Combo
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
690,000 đ/ 1Kg (Sống) 750,000 đ -8%
170,000 đ/ Combo
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
229,500 đ/ 300g
Sốt Ăn Kèm
sống
270,000 đ/ 1Kg 290,000 đ -7%
Sốt Ăn Kèm
sống
590,000 đ/ 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ/ 1Kg 1,350,000 đ -4%
320,000 đ/ Phần
Sốt Ăn Kèm
726,000 đ/ Size 40-50 con/kg ( Túi 2.27kg)
Sốt Ăn Kèm
sống
420,000 đ/ Size 35-40 con/Kg
360,000 đ/ 1kg (40-50con)
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
450,000 đ/ 1kg 520,000 đ -13%
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ/ 0.5kg
690,000 đ/ Phần
Có 2 lựa chọn
sống
260,000 đ/ 1Kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
sống
290,000 đ/ 1kg ( Sống)
Có 2 lựa chọn
sống
390,000 đ/ 1kg (Sống)
850,000 đ/ Combo
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,350,000 đ/ 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
180,000 đ/ 1Kg
325,000 đ/ Combo
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
520,000 đ/ 1kg
Có 4 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
147,000 đ/ 300g
Sốt Ăn Kèm
sống
150,000 đ/ 1Kg
245,000 đ/ Combo
1,350,000 đ/ 1kg ( size 450-600g)
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ/ 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
650,000 đ/ 1Kg 790,000 đ -18%
Sốt Ăn Kèm
sống
115,000 đ/ 1Kg
220,000 đ/ 1Kg
7,000 đ/ Con
525,000 đ/ Phần
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ/ 500gram 495,000 đ -5%
sống
Sốt Ăn Kèm
150,000 đ/ 1 Kg
Chuẩn Sashimi
750,000 đ/ 1Kg
tươi
Chuẩn Sashimi
1,380,000 đ/ Miếng 2Kg
290,000 đ/ 1Kg
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ/ 1Kg
990,000 đ/ Size 7-9 1,090,000 đ -9%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ/ 1Kg (3-5 con/kg)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ/ 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
790,000 đ/ 1Kg
1,290,000 đ/ 1Kg
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ/ 1Kg 525,000 đ -10%