Sắp xếp theo

Tôm Hùm Việt Nam - Tôm Hùm Canada

sống
1,690,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
Có 2 lựa chọn
490,000 đ / 1Kg (6-8con/kg)
sống
1,250,000 đ / 1Kg
850,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
990,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
680,000 đ / 1Kg
658,000 đ / Túi 2.27kg
sống
1,900,000 đ / 1Kg
sống
2,250,000 đ / 1Kg ( Size >1kg/con)