Sắp xếp theo

Tôm Hùm Việt Nam - Tôm Hùm Canada

Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg 1,350,000 đ -4%
Có 4 lựa chọn
sống
1,590,000 đ / COMBO 3 CON (Tổng 1,5kg) 1,725,000 đ -8%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
Sốt Ăn Kèm
sống
1,490,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,750,000 đ / Size 700g-900g
Sốt Ăn Kèm
sống
2,250,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)
Sốt Ăn Kèm
850,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
550,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg