Sắp xếp theo

Tôm Hùm Việt Nam - Tôm Hùm Canada

Có 3 lựa chọn
sống
375,000 đ / Con 500g 525,000 đ -29%
950,000 đ / Kg (Size 0.9kg - 3kg/con) 1,290,000 đ -26%
Có 2 lựa chọn
sống
750,000 đ / Size 4-5 con/kg 990,000 đ -24%
550,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
1,250,000 đ / 1Kg (Size 500-700gr/con) 1,620,000 đ -23%
Có 2 lựa chọn
sống
1,750,000 đ / Size 700g-900g 1,950,000 đ -10%
1,950,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con) 2,250,000 đ -13%
690,000 đ / 1Kg 750,000 đ -8%
490,000 đ / 1Kg
650,000 đ / 1Kg
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)