Sắp xếp theo

DEAL SỐC !

130,000 đ / 1 Kg
Có 3 lựa chọn
sống
375,000 đ / Con 500g 525,000 đ -29%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
177,000 đ / 300g 207,000 đ -14%
Có 2 lựa chọn
tươi
75,000 đ / 0.5kg 90,000 đ -17%
Có 2 lựa chọn
sống
790,000 đ / Size 4-5 con/kg 1,200,000 đ -34%
Có 3 lựa chọn
sống
65,000 đ / 1 con(Size 16-18)
Có 4 lựa chọn
sống
1,850,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -14%
950,000 đ / Kg (Size 0.9kg - 3kg/con) 1,290,000 đ -26%
320,000 đ / 1kg 350,000 đ -9%
Có 2 lựa chọn
99,000 đ / Không Trứng 115,000 đ -14%
290,000 đ / 1kg 330,000 đ -12%
Có 2 lựa chọn
145,000 đ / 500g 165,000 đ -12%
5,000 đ / Con 7,000 đ -29%
450,000 đ / 1Kg
129,000 đ / Hộp 250gram
160,000 đ / Hộp 250gr
209,000 đ / Hộp 250gr
85,000 đ / 1Kg 125,000 đ -32%
300,000 đ / 1Kg
390,000 đ / Size lớn 6-10 con/kg 490,000 đ -20%
89,000 đ / 1Kg
99,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
sống
450,000 đ / 1Kg Sống
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
105,000 đ / 250g 112,500 đ -7%
Có 2 lựa chọn
sống
420,000 đ / Sống
Có 2 lựa chọn
sống
420,000 đ / 1Kg (Sống)
520,000 đ / 1Kg
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
200,000 đ / Túi 50 con 290,000 đ -31%
130,000 đ / Túi 30 con 190,000 đ -32%
100,000 đ / Túi 20 con 140,000 đ -29%
1,250,000 đ / 1Kg (Size 500-700gr/con) 1,620,000 đ -23%
Có 2 lựa chọn
sống
1,750,000 đ / Size 700g-900g 1,950,000 đ -10%
1,950,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con) 2,250,000 đ -13%
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)