Sắp xếp theo

DEAL SỐC !

Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ / 1kg
255,000 đ / Size lớn 6-10 con/kg 490,000 đ -48%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
195,000 đ / 300g 207,000 đ -6%
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
420,000 đ / 1Kg Sống 450,000 đ -7%
Có 2 lựa chọn
sống
750,000 đ / Size 4-5 con/kg 1,200,000 đ -38%
tươi
Chuẩn Sashimi
1,260,000 đ / Miếng 2Kg
215,000 đ / 1Kg 290,000 đ -26%
sống
Sốt Ăn Kèm
790,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
990,000 đ / Kg (Size 0.9kg-1.2kg) 1,290,000 đ -23%
230,000 đ / 1Kg 350,000 đ -34%
Có 3 lựa chọn
sống
525,000 đ / 1 Con 575,000 đ -9%
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
990,000 đ / 1Kg 1,290,000 đ -23%
Sốt Ăn Kèm
sống
750,000 đ / 1Kg 790,000 đ -5%
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,350,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
290,000 đ / 1Kg
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
245,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
450,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
sống
750,000 đ / 1kg/Size 7-9 con
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
410,000 đ / Size 35-40 con/Kg
160,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
550,000 đ / 1Kg
590,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
147,000 đ / 300g
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0.5kg
sống
Sốt Ăn Kèm
190,000 đ / Túi 30 con
Sốt Ăn Kèm
sống
140,000 đ / Túi 20 con
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
490,000 đ / 1kg 520,000 đ -6%