Sắp xếp theo

HẢI SẢN HOT

Có 5 lựa chọn
sống
990,000 đ / Kg (Size 0.9kg-1.3kg) 1,290,000 đ -23%
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
109,000 đ / Con 135,000 đ -19%
sống
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg 790,000 đ -18%
1,290,000 đ / 1Kg