Sắp xếp theo

HẢI SẢN HOT

1,150,000 đ / Kg (Size 1kg - 3kg/con) 1,290,000 đ -11%
650,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
990,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
sống
65,000 đ / 1 con(Size 16-18)
990,000 đ / 1Kg 1,290,000 đ -23%
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)