Sắp xếp theo

Sashimi

145,000 đ / Phần
160,000 đ / Phần
125,000 đ / Phần
160,000 đ / Phần
150,000 đ / Phần
320,000 đ / Phần
350,000 đ / Combo
350,000 đ / Combo
680,000 đ / Phần
145,000 đ / Combo
145,000 đ / Combo
520,000 đ / Phần
490,000 đ / Combo
850,000 đ / Combo
650,000 đ / Combo
450,000 đ / Combo
550,000 đ / Combo
990,000 đ / Combo
820,000 đ / Phần
360,000 đ / Combo
145,000 đ / Combo
325,000 đ / Phần 2pcs
190,000 đ / Phần
145,000 đ / Combo
450,000 đ / Combo
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)