Sắp xếp theo

Sushi_Sashimi All

620,000 đ / Phần 680,000 đ -9%
285,000 đ / Phần 320,000 đ -11%
470,000 đ / Phần 520,000 đ -10%
145,000 đ / Phần 160,000 đ -9%
790,000 đ / Phần 820,000 đ -4%
350,000 đ / Combo
350,000 đ / Combo
990,000 đ / Combo
850,000 đ / Combo
450,000 đ / Combo
650,000 đ / Combo
550,000 đ / Combo
490,000 đ / Combo
145,000 đ / Combo
145,000 đ / Combo
145,000 đ / Combo
145,000 đ / Combo
450,000 đ / Combo
360,000 đ / Combo
325,000 đ / Phần 2pcs
233,750 đ / Combo 275,000 đ -15%
208,250 đ / Combo 245,000 đ -15%
208,250 đ / Combo 245,000 đ -15%
245,000 đ / Combo
245,000 đ / Combo
190,000 đ / Phần
170,000 đ / Combo
170,000 đ / Combo
170,000 đ / combo
160,000 đ / Phần
150,000 đ / Phần
145,000 đ / Combo
145,000 đ / Combo
145,000 đ / Combo
145,000 đ / Combo
145,000 đ / Phần
125,000 đ / Phần
102,000 đ / 220gr 120,000 đ -15%
102,000 đ / Combo 120,000 đ -15%
95,000 đ / Combo
90,000 đ / Combo
90,000 đ / Combo
50,000 đ / Combo
50,000 đ / Combo
39,000 đ / Phần
25,000 đ / Phần
25,000 đ / Hộp 75gram
Có 2 lựa chọn
15,000 đ / Phần Nhỏ
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)