Sắp xếp theo

Tươi Sống Mỗi Ngày

Sốt Ăn Kèm
sống
690,000 đ
Sốt Ăn Kèm
sống
550,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
750,000 đ / Size 4-5 con/kg 1,200,000 đ -38%
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
420,000 đ / 1Kg Sống 450,000 đ -7%
Có 3 lựa chọn
45,000 đ / 100gr
Có 3 lựa chọn
tươi
45,000 đ / 250g
Có 2 lựa chọn
sống
350,000 đ / 1kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
sống
750,000 đ / 1kg/Size 7-9 con
Có 2 lựa chọn
sống
260,000 đ / 1Kg (Sống)
590,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
195,000 đ / 300g 207,000 đ -6%
Có 2 lựa chọn
sống
890,000 đ / Kg (Size 0.9kg-1.2kg) 990,000 đ -10%
Có 3 lựa chọn
sống
525,000 đ / 1 Con 575,000 đ -9%
255,000 đ / Size lớn 6-10 con/kg 490,000 đ -48%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
410,000 đ / Size 35-40 con/Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
650,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,350,000 đ / 1Kg
230,000 đ / 1Kg 350,000 đ -34%
Có 2 lựa chọn
sống
290,000 đ / 1kg ( Sống)
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
Có 4 lựa chọn
sống
2,150,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
245,000 đ / 0.5kg
450,000 đ / 1Kg
220,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
350,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
690,000 đ / 1Kg 790,000 đ -13%
Sốt Ăn Kèm
sống
150,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
115,000 đ / Không Trứng
Có 2 lựa chọn
165,000 đ / 500g
Có 2 lựa chọn
355,000 đ / 1Kg ( Size 6-8)
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
450,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
490,000 đ / 1kg 520,000 đ -6%
tươi
Chuẩn Sashimi
1,260,000 đ / Miếng 2Kg
Có 3 lựa chọn
322,000 đ / 250gr
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0.5kg
990,000 đ / 1Kg 1,290,000 đ -23%
Có 2 lựa chọn
tươi
1,980,000 đ / Con 2Kg
160,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
28,000 đ / 1 Bộ ~700g
Có 2 lựa chọn
tươi
40,000 đ / 0,5Kg
Sốt Ăn Kèm
490,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
147,000 đ / 300g
690,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
200,000 đ / 1Kg
520,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
190,000 đ / Túi 30 con
sống
Sốt Ăn Kèm
150,000 đ / 1 Kg
Có 2 lựa chọn
195,000 đ / 300gr
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
Sốt Ăn Kèm
280,000 đ / 1Kg
990,000 đ / Size >500gram
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
750,000 đ / 1Kg 790,000 đ -5%
175,000 đ / Khay 250g
Có 2 lựa chọn
350,000 đ / 1Kg/ Size 10-14
Có 3 lựa chọn
150,000 đ / 300g
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
Sốt Ăn Kèm
540,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
125,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
75,000 đ / Khay 250gr
290,000 đ / 1Kg
7,000 đ / Con
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,620,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)