Sắp xếp theo

Tươi Sống Mỗi Ngày

Chuẩn Sashimi
tươi
1,100,000 đ / Miếng 2Kg 1,180,000 đ -7%
Có 2 lựa chọn
sống
290,000 đ / 1kg ( Sống)
Có 2 lựa chọn
sống
1,150,000 đ / 1kg ( size 450-600g)
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,650,000 đ / COMBO 3 CON (Tổng 1,5kg) 1,725,000 đ -4%
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1kg 520,000 đ -19%
Có 2 lựa chọn
sống
990,000 đ / Size 6-7
Sốt Ăn Kèm
sống
1,090,000 đ / 1Kg 1,190,000 đ -8%
sống
Chuẩn Sashimi
1,090,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
790,000 đ / 1Kg
Có 4 lựa chọn
sống
1,450,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -33%
490,000 đ / Combo 570,000 đ -14%
Có 2 lựa chọn
320,000 đ / 1kg (Size 6-8)
590,000 đ / Combo 699,000 đ -16%
sống
Sốt Ăn Kèm
150,000 đ / 1Kg
sống
160,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
sống
490,000 đ / 1Kg 550,000 đ -11%
Có 2 lựa chọn
sống
370,000 đ / 1kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
25,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
40,000 đ / 0,5Kg
sống
360,000 đ / 1kg (40-60con)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
84,000 đ / 200g 90,000 đ -7%
sống
690,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
180,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
650,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
177,000 đ / 300g 195,000 đ -9%
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1Kg (Sống)
470,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
190,000 đ / Túi 30 con
sống
Sốt Ăn Kèm
129,000 đ / 1 Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
160,000 đ / Khay 150g
Có 2 lựa chọn
195,000 đ / 300gr
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
Có 3 lựa chọn
322,000 đ / 250gr
Có 2 lựa chọn
350,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
420,000 đ / Size 35-40 con/Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
145,000 đ / 0.5Kg
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
790,000 đ / 1Kg
175,000 đ / Khay 250g
320,000 đ / 1 Kg
Chuẩn Sashimi
160,000 đ / Khay 20 miếng
Có 3 lựa chọn
150,000 đ / 300g
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
520,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
540,000 đ / 1Kg
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
Sốt Ăn Kèm
sống
115,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
850,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
220,000 đ / 1Kg
290,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
7,000 đ / Con
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,490,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
Có 2 lựa chọn
135,000 đ / 0.5kg
Sốt Ăn Kèm
sống
140,000 đ / Túi 20 con
Chuẩn Sashimi
240,000 đ / Khay 200g
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
120,000 đ / 500gr
Có 2 lựa chọn
235,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 0.5kg
Chuẩn Sashimi
350,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
726,000 đ / Size 40-50 con/kg ( Túi 2.27kg)
Có 2 lựa chọn
270,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
sống
2,250,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,750,000 đ / Size 700g-900g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
370,000 đ / 1Kg
119,000 đ / Túi 1Kg
Có 2 lựa chọn
45,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
45,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
65,000 đ / Hủ 50g
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
110,000 đ / 0,5Kg
Chuẩn Sashimi
170,000 đ / Túi 288g
Sốt Ăn Kèm
15,000 đ / Túi 150g
Sốt Ăn Kèm
35,000 đ / Túi 50g
Sốt Ăn Kèm
35,000 đ / Túi 300g
Sốt Ăn Kèm
29,000 đ / Túi 150g