Sắp xếp theo

Tươi Sống Mỗi Ngày

Có 2 lựa chọn
sống
750,000 đ / Size 4-5 con/kg 990,000 đ -24%
320,000 đ / 1kg 350,000 đ -9%
Có 3 lựa chọn
sống
420,000 đ / 1Kg Sống 450,000 đ -7%
950,000 đ / Kg (Size 0.9kg - 3kg/con) 1,290,000 đ -26%
Có 2 lựa chọn
sống
590,000 đ / 1Kg (Sống) 650,000 đ -9%
650,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
280,000 đ / 1kg 320,000 đ -13%
Có 2 lựa chọn
new
80,000 đ / 0.5
470,000 đ / 1Kg 520,000 đ -10%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
165,000 đ / 300g 207,000 đ -20%
Có 3 lựa chọn
sống
375,000 đ / Con 500g 525,000 đ -29%
Có 2 lựa chọn
tươi
75,000 đ / 0.5kg 90,000 đ -17%
210,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
sống
65,000 đ / 1 con(Size 15-17)
Có 3 lựa chọn
tươi
990,000 đ / 1Kg
190,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
390,000 đ / 1Kg 420,000 đ -7%
370,000 đ / 1Kg
720,000 đ / 1 Kg Sống
220,000 đ / 1Kg
25,000 đ / Chai 300ml
tươi
Chuẩn Sashimi
1,060,000 đ / Miếng 2Kg 1,300,000 đ -18%
Có 2 lựa chọn
140,000 đ / 0.5kg
160,000 đ / Hộp 250gr
209,000 đ / Hộp 250gr
129,000 đ / Hộp 250gram
89,000 đ / 1Kg
1,390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
170,000 đ / 0.5Kg
120,000 đ / Túi 20 con 140,000 đ -14%
50,000 đ / 100g
Có 2 lựa chọn
sống
550,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
sống
420,000 đ / Sống
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
97,500 đ / 250g 112,500 đ -13%
550,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
Có 2 lựa chọn
sống
280,000 đ / 1kg (Sống)
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
280,000 đ / 1Kg (Sống)
450,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
295,000 đ / 1kg ( Sống)
Có 2 lựa chọn
245,000 đ / 0.5kg
220,000 đ / 1Kg
285,000 đ / 1Kg 300,000 đ -5%
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
350,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
115,000 đ / Không Trứng
Có 2 lựa chọn
165,000 đ / 500g
390,000 đ / 1Kg ( Size 6-8)
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
420,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 3 lựa chọn
340,000 đ / 250gr
990,000 đ / 1Kg 1,290,000 đ -23%
150,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
18,000 đ / 1 Bộ ~700g 28,000 đ -36%
Có 2 lựa chọn
tươi
40,000 đ / 0,5Kg
490,000 đ / 1Kg
750,000 đ / 1Kg
220,000 đ / 1Kg
520,000 đ / 1Kg
160,000 đ / Túi 30 con 190,000 đ -16%
65,000 đ / 1 Kg 99,000 đ -34%
Có 2 lựa chọn
990,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
147,000 đ / 300gr 195,000 đ -25%
250,000 đ / Túi 50 con 290,000 đ -14%
280,000 đ / 1Kg
320,000 đ / 1Kg
650,000 đ / 1Kg
175,000 đ / Khay 250g
Có 2 lựa chọn
370,000 đ / 1Kg/ Size 10-14
Có 3 lựa chọn
117,000 đ / 300g
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
350,000 đ / 1Kg 420,000 đ -17%
540,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
450,000 đ / 1Kg 480,000 đ -6%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Có 2 lựa chọn
97,500 đ / 0.5Kg
75,000 đ / Khay 250gr
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)