Sắp xếp theo

Tươi Sống Mỗi Ngày

sống
890,000 đ / Size 500g -2Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
220,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
195,000 đ / 300g
sống
290,000 đ / 1 Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
520,000 đ / 1Kg (6-8con/kg)
Sốt Ăn Kèm
sống
1,990,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ / 1Kg 1,150,000 đ -14%
Sốt Ăn Kèm
1,090,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
495,000 đ / 500g
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
550,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
270,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
750,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
1,590,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
190,000 đ / Túi 30 con
Sốt Ăn Kèm
sống
590,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
2,500,000 đ / Size 9-12 con
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
680,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
180,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
sống
850,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
145,000 đ / 0.5Kg
175,000 đ / Khay 250g
390,000 đ / 1Kg
270,000 đ
200,000 đ / 1kg
Chuẩn Sashimi
160,000 đ / Khay 20 miếng
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
390,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
150,000 đ / 300g
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
tươi
590,000 đ / 1 Kg
Sốt Ăn Kèm
525,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
650,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
570,000 đ / 1Kg
520,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
115,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
sống
1,190,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1kg
750,000 đ / 1Kg
650,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,390,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
850,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
480,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
1,090,000 đ / 1kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
1,450,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
260,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
220,000 đ / 1Kg
290,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
7,000 đ / Con
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
250,000 đ / 1Kg(15-20con)
Có 2 lựa chọn
590,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,690,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
490,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
sống
590,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
420,000 đ / Size 30-40con/Kg
Có 2 lựa chọn
250,000 đ / 1kg
350,000 đ / 1Kg
190,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
140,000 đ / Túi 20 con
Chuẩn Sashimi
240,000 đ / Khay 200g
Có 2 lựa chọn
140,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
470,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
180,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
726,000 đ / Túi 2.27kg
Sốt Ăn Kèm
sống
2,250,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)
Sốt Ăn Kèm
sống
1,800,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
tươi
420,000 đ / 1Kg
119,000 đ / Túi 1Kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
65,000 đ / Hủ 50g
Chuẩn Sashimi
340,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
260,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
170,000 đ / Túi 288g
Sốt Ăn Kèm
15,000 đ / Túi 150g
Sốt Ăn Kèm
35,000 đ / Túi 50g
Sốt Ăn Kèm
35,000 đ / Túi 300g
Sốt Ăn Kèm
29,000 đ / Túi 150g
Sốt Ăn Kèm
29,000 đ / Túi 300g
Sốt Ăn Kèm
25,000 đ / Túi 150g
60,000 đ / Hộp 10 gói