Sắp xếp theo

Top Hải Sản Bán Chạy

85,000 đ / 1Kg 120,000 đ -29%
75,000 đ / Khay 250gr
280,000 đ / 1Kg
99,000 đ / 1Kg 120,000 đ -18%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
112,500 đ / 250g
Có 2 lựa chọn
350,000 đ / 1Kg
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
170,000 đ / 0.5Kg
570,000 đ / 1Kg
1,150,000 đ / Kg (Size 1kg - 3kg/con) 1,290,000 đ -11%
130,000 đ / 1 Kg
180,000 đ / 1Kg
175,000 đ / Khay 250g
190,000 đ / 1Kg 220,000 đ -14%
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
690,000 đ / 1Kg (Sống)
590,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
Có 3 lựa chọn
sống
420,000 đ / 1Kg Sống 450,000 đ -7%
290,000 đ / Túi 50 con
540,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
245,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
320,000 đ / 1kg
330,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
480,000 đ / 1Kg
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
140,000 đ / Túi 20 con
Có 3 lựa chọn
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
207,000 đ / 300g
300,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
790,000 đ / Size 4-5 con/kg 1,200,000 đ -34%
450,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
370,000 đ / 1Kg/ Size 10-14
Có 2 lựa chọn
sống
450,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0.5kg
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
190,000 đ / Túi 30 con
85,000 đ / 1Kg 125,000 đ -32%
Có 2 lựa chọn
420,000 đ / 1kg
Có 4 lựa chọn
sống
1,790,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -17%
Có 3 lựa chọn
sống
65,000 đ / 1 con(Size 16-18)
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
280,000 đ / 1Kg 350,000 đ -20%
Có 2 lựa chọn
990,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
590,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
110,000 đ / 0.5Kg
350,000 đ / 1Kg 390,000 đ -10%
Có 2 lựa chọn
270,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
290,000 đ / 1kg
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)