Sắp xếp theo

Top Hải Sản Bán Chạy

Có 2 lựa chọn
sống
1,050,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
sống
180,000 đ / 1 Kg
185,000 đ / Khay 250g
720,000 đ / 1Kg
240,000 đ / 1Kg
85,000 đ / 1 con
390,000 đ / 1Kg
sống
195,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
520,000 đ / 1Kg (6-8con/kg)
Có 2 lựa chọn
sống
520,000 đ / 1kg
sống
290,000 đ / Túi 50 con
200,000 đ / 1kg
550,000 đ / 1Kg
sống
420,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
180,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
320,000 đ / 1kg
850,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
250,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
470,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
480,000 đ / 1Kg
525,000 đ / 1Kg
sống
140,000 đ / Túi 20 con
Có 3 lựa chọn
1,090,000 đ / 1kg
Có 3 lựa chọn
tươi
195,000 đ / 300g
270,000 đ / 1Kg
170,000 đ / Túi 907g
Có 2 lựa chọn
620,000 đ / 1kg
750,000 đ / 1Kg
sống
1,350,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
350,000 đ / 1Kg
270,000 đ
sống
420,000 đ / 1Kg
sống
420,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
180,000 đ / 1kg
320,000 đ / 1Kg
sống
190,000 đ / Túi 30 con
sống
95,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
420,000 đ / 1kg
sống
1,790,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -17%
Có 2 lựa chọn
sống
1,590,000 đ / 1Kg
1,490,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
1,450,000 đ / 1Kg
420,000 đ / 1Kg
sống
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
575,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
260,000 đ / 1Kg
210,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
250,000 đ / 1Kg(15-20con)
Có 2 lựa chọn
290,000 đ / 1kg