Sắp xếp theo

Top Hải Sản Bán Chạy

Sốt Ăn Kèm
280,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
150,000 đ / 1Kg
990,000 đ / 1Kg
Có 4 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
147,000 đ / 300g
Có 2 lựa chọn
350,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
650,000 đ / 1Kg 790,000 đ -18%
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
650,000 đ / 1Kg
Có 4 lựa chọn
sống
1,590,000 đ / COMBO 3 CON (Tổng 1,5kg) 1,725,000 đ -8%
sống
Sốt Ăn Kèm
150,000 đ / 1 Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
180,000 đ / 1Kg
175,000 đ / Khay 250g
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
750,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
450,000 đ / 1kg 520,000 đ -13%
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
Có 2 lựa chọn
235,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
850,000 đ / 1Kg
350,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
Sốt Ăn Kèm
sống
140,000 đ / Túi 20 con
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
229,500 đ / 300g
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg 1,350,000 đ -4%
450,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
345,000 đ / 1Kg (Size 20-25)
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
450,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0.5kg
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
190,000 đ / Túi 30 con
Sốt Ăn Kèm
sống
115,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1kg
Có 4 lựa chọn
sống
1,990,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -7%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,350,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
270,000 đ / 1Kg 290,000 đ -7%
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1kg