Sắp xếp theo

Top Hải Sản Bán Chạy

Có 2 lựa chọn
390,000 đ / 1Kg 420,000 đ -7%
Có 2 lựa chọn
new
80,000 đ / 0.5
75,000 đ / Khay 250gr
280,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
tươi
990,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
97,500 đ / 250g 112,500 đ -13%
Có 2 lựa chọn
350,000 đ / 1Kg
320,000 đ / 1Kg
620,000 đ / 1Kg 790,000 đ -22%
Có 2 lựa chọn
170,000 đ / 0.5Kg
470,000 đ / 1Kg 520,000 đ -10%
950,000 đ / Kg (Size 0.9kg - 3kg/con) 1,290,000 đ -26%
65,000 đ / 1 Kg 99,000 đ -34%
220,000 đ / 1Kg
175,000 đ / Khay 250g
190,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
590,000 đ / 1Kg (Sống) 650,000 đ -9%
550,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
Có 3 lựa chọn
sống
420,000 đ / 1Kg Sống 450,000 đ -7%
250,000 đ / Túi 50 con 290,000 đ -14%
540,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
245,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
280,000 đ / 1kg 320,000 đ -13%
690,000 đ / 1Kg 750,000 đ -8%
290,000 đ / 1kg 330,000 đ -12%
Có 2 lựa chọn
450,000 đ / 1Kg 480,000 đ -6%
350,000 đ / 1Kg 420,000 đ -17%
120,000 đ / Túi 20 con 140,000 đ -14%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
165,000 đ / 300g 207,000 đ -20%
285,000 đ / 1Kg 300,000 đ -5%
Có 2 lựa chọn
650,000 đ / 1kg
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
750,000 đ / Size 4-5 con/kg 990,000 đ -24%
450,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
370,000 đ / 1Kg/ Size 10-14
Có 2 lựa chọn
sống
420,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
tươi
75,000 đ / 0.5kg 90,000 đ -17%
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
160,000 đ / Túi 30 con 190,000 đ -16%
85,000 đ / 1Kg 125,000 đ -32%
Có 2 lựa chọn
420,000 đ / 1kg
Có 4 lựa chọn
sống
1,950,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -9%
Có 3 lựa chọn
sống
65,000 đ / 1 con(Size 15-17)
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Có 2 lựa chọn
990,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
97,500 đ / 0.5Kg
370,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
270,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
290,000 đ / 1kg
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)