Sắp xếp theo

Top Hải Sản Bán Chạy

Có 2 lựa chọn
350,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg 750,000 đ -13%
Có 2 lựa chọn
145,000 đ / 0.5Kg
270,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
490,000 đ / 1Con ( ~500g) 575,000 đ -15%
sống
145,000 đ / 1 Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
180,000 đ / 1Kg
175,000 đ / Khay 250g
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
750,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
550,000 đ / 1Kg (6-8con/kg)
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
520,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
Có 2 lựa chọn
235,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
125,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
480,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
525,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
140,000 đ / Túi 20 con
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
1,050,000 đ / 1kg
Có 3 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
195,000 đ / 300g
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
270,000 đ
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0.5kg
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
190,000 đ / Túi 30 con
Sốt Ăn Kèm
sống
115,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
sống
2,400,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
1,390,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
210,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1kg