Sắp xếp theo

Top Hải Sản Bán Chạy

75,000 đ / Khay 250gr
Sốt Ăn Kèm
280,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
150,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
tươi
990,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
127,500 đ / 300g
Có 2 lựa chọn
350,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ / 1Kg 790,000 đ -13%
Sốt Ăn Kèm
sống
550,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
890,000 đ / Kg (Size 0.9kg-1.2kg) 990,000 đ -10%
sống
Sốt Ăn Kèm
150,000 đ / 1 Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
200,000 đ / 1Kg
175,000 đ / Khay 250g
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
650,000 đ / 1Kg (Sống)
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
420,000 đ / 1Kg Sống 450,000 đ -7%
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
Có 2 lựa chọn
235,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
350,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
Sốt Ăn Kèm
sống
140,000 đ / Túi 20 con
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
177,000 đ / 300g 207,000 đ -14%
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
750,000 đ / Size 4-5 con/kg 1,200,000 đ -38%
450,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
350,000 đ / 1Kg/ Size 10-14
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
450,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0.5kg
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
190,000 đ / Túi 30 con
Sốt Ăn Kèm
sống
125,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1kg
Có 4 lựa chọn
sống
1,950,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -9%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,350,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
230,000 đ / 1Kg 350,000 đ -34%
Có 2 lựa chọn
tươi
590,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1kg