Sắp xếp theo

Top 10 Hải Sản Bán Chạy

Có 2 lựa chọn
sống
1,790,000 đ / 1Kg
1,490,000 đ / 1Kg
550,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
490,000 đ / 1Kg (6-8con/kg)
sống
180,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
990,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
Có 3 lựa chọn
1,450,000 đ / 1Kg
sống
430,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
590,000 đ / 1kg
sống
290,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
575,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
450,000 đ / 1kg
sống
290,000 đ / Túi 50 con
Có 2 lựa chọn
tươi
180,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
260,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
250,000 đ / 1Kg(15-20con)
Có 2 lựa chọn
420,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
290,000 đ / 1kg