Sắp xếp theo

Top Hải Sản Bán Chạy

Sốt Ăn Kèm
sống
145,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
90,000 đ / 200g
Có 2 lựa chọn
350,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
750,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
145,000 đ / 0.5Kg
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
490,000 đ / 1Kg 550,000 đ -11%
Có 4 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
475,000 đ / 1Con ( ~500g) 525,000 đ -10%
sống
Sốt Ăn Kèm
129,000 đ / 1 Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
180,000 đ / 1Kg
175,000 đ / Khay 250g
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 1kg 520,000 đ -10%
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
200,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
540,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
235,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
135,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
480,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
Sốt Ăn Kèm
sống
140,000 đ / Túi 20 con
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
Có 4 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
195,000 đ / 300g
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
990,000 đ / 1Kg 1,190,000 đ -17%
450,000 đ / 1Kg
270,000 đ
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0.5kg
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
190,000 đ / Túi 30 con
Sốt Ăn Kèm
sống
115,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
sống
2,150,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
150,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
210,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1kg