Sắp xếp theo

Bán sỉ

Sốt Ăn Kèm
280,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
750,000 đ / 1Kg 790,000 đ -5%
sống
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ / 1Kg 790,000 đ -13%
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1Kg
7,000 đ / Con
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
890,000 đ / Kg (Size 0.9kg-1.2kg) 990,000 đ -10%
Có 2 lựa chọn
45,000 đ / 0.5kg
119,000 đ / Túi 1Kg
Có 2 lựa chọn
45,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1kg