Sắp xếp theo

Bán sỉ

Có 2 lựa chọn
290,000 đ / 1kg
Chuẩn Sashimi
240,000 đ / Khay 200g
sống
7,000 đ / Con
1,490,000 đ / 1Kg
550,000 đ / 1Kg
650,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
180,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
250,000 đ / 1kg
190,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
320,000 đ / 1kg
119,000 đ / Túi 1Kg
sống
325,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
550,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
290,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
sống
1,050,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
sống
1,390,000 đ / 1Kg
850,000 đ / 1Kg
260,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 1kg
sống
115,000 đ / 1Kg