Sắp xếp theo

Bán sỉ

Chuẩn Sashimi
240,000 đ / Khay 200g
Sốt Ăn Kèm
sống
7,000 đ / Con
Sốt Ăn Kèm
1,590,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
570,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
180,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
250,000 đ / 1kg
190,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
490,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
140,000 đ / 1kg
119,000 đ / Túi 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
550,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
Sốt Ăn Kèm
sống
1,390,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
850,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
260,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
390,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
sống
115,000 đ / 1Kg