Sắp xếp theo

Bán sỉ

280,000 đ / 1Kg
320,000 đ / 1Kg
790,000 đ / 1Kg
650,000 đ / 1Kg 790,000 đ -18%
220,000 đ / 1Kg
300,000 đ / 1Kg
5,000 đ / Con 7,000 đ -29%
Có 2 lựa chọn
tươi
75,000 đ / 0.5kg 90,000 đ -17%
Có 2 lựa chọn
320,000 đ / 1kg
650,000 đ / 1Kg
950,000 đ / Kg (Size 0.9kg - 3kg/con) 1,290,000 đ -26%
90,000 đ / 1kg
119,000 đ / Túi 1Kg
90,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
290,000 đ / 1kg
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)