Sắp xếp theo

Bán sỉ

Có 2 lựa chọn
290,000 đ / 1kg
sống
7,000 đ / Con
1,490,000 đ / 1Kg
550,000 đ / 1Kg
680,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
180,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
250,000 đ / 1kg
190,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / Hủ 50g
1,200,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
450,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 1kg
160,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
320,000 đ / 1kg
119,000 đ / Túi 1Kg
sống
250,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
590,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
290,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
sống
990,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
sống
1,250,000 đ / 1Kg
850,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 1kg
sống
95,000 đ / 1Kg