Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết

CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

1. Nhóm Khách Hàng:

✔️Khách hàng thân thiết : Khách Hàng đã mua từ lần thứ 2 tại Đảo Hải Sản ( Mua online hay tại Cửa Hàng) và có cung cấp thông tin như : Số điện thoại (bắt buộc), Tên, Địa Chỉ, Ngày sinh nhật,... Hoặc khách hàng đăng ký làm Khách Hàng Thân Thiết ngay từ lần mua đầu tiên.

✔️Khách hàng VIP : Khách Hàng sau khi đạt được số tiền mua hàng từ 20 triệu và hệ thống sẽ chuyển lên nhóm khách hàng VIP.

2. Quyền lợi Khách Hàng: 

3. Chương trình tích điểm

🎁Tích Điểm Mua Hàng : Mua 50,000đ tích được 1 điểm ; 1 điểm quy đổi= 1000đ. Tương đương với khoảng 2% hoá đơn.

🎁Hướng dẫn tích điểm / Thanh toán điểm:

✔️Tích điểm:

- Bạn vui lòng đọc số điện thoại cho nhân viên tư vấn bán hàng để được tích điểm cho mỗi lần mua hàng (Lưu ý là bạn nên sử dụng 01 số điện thoại chính khi đặt hàng, tránh trường hợp 1 khách hàng nhưng có 2 tài khoản điểm)

- Điểm sẽ được cập nhật ngay lập tức sau khi hoá đơn được tạo

✔️Thanh toán bằng điểm:

- Khi bạn mua hàng và muốn dùng điểm tích luỹ thanh toán bạn chỉ cần yêu cầu nhân viên tư vấn bán hàng “ Thanh toán bằng điểm” cho hoá đơn bạn mua ( Hoá đơn này vẫn được tích điểm tiếp).

- Để biết thêm chi tiết về chương trình vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên của Đảo Hải Sản hoặc truy cập website để xem chi tiết : https://daohaisan.vn/